Stampa:Infobox zgjedhje

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

No description.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
election_dateelection_date

no description

Unknownoptional
map_imagemap_image

no description

Unknownoptional
map_sizemap_size

no description

Unknownoptional
election_nameelection_name

no description

Unknownoptional
flag_imageflag_image

no description

Unknownoptional
countrycountry

no description

Unknownoptional
flag_yearflag_year

no description

Unknownoptional
previous_yearprevious_year

no description

Unknownoptional
previous_electionprevious_election

no description

Unknownoptional
previous_mpsprevious_mps

no description

Unknownoptional
previous_membersprevious_members

no description

Unknownoptional
elected_mpselected_mps

no description

Unknownoptional
next_yearnext_year

no description

Unknownoptional
next_electionnext_election

no description

Unknownoptional
next_mpsnext_mps

no description

Unknownoptional
next_membersnext_members

no description

Unknownoptional
party1party1

no description

Unknownoptional
color1color1

no description

Unknownoptional
colour1colour1

no description

Unknownoptional
leader1leader1

no description

Unknownoptional
typetype

no description

Unknownoptional
votes_for_electionvotes_for_election

no description

Unknownoptional
needed_votesneeded_votes

no description

Unknownoptional
seats_for_electionseats_for_election

no description

Unknownoptional
majority_seatsmajority_seats

no description

Unknownoptional
opinion_pollsopinion_polls

no description

Unknownoptional
turnoutturnout

no description

Unknownoptional
ongoingongoing

no description

Unknownoptional
party2party2

no description

Unknownoptional
party3party3

no description

Unknownoptional
party_colourparty_colour

no description

Unknownoptional
image1image1

no description

Unknownoptional
color2color2

no description

Unknownoptional
colour2colour2

no description

Unknownoptional
image2image2

no description

Unknownoptional
color3color3

no description

Unknownoptional
colour3colour3

no description

Unknownoptional
image3image3

no description

Unknownoptional
nominee1nominee1

no description

Unknownoptional
candidate1candidate1

no description

Unknownoptional
nominee2nominee2

no description

Unknownoptional
candidate2candidate2

no description

Unknownoptional
nominee3nominee3

no description

Unknownoptional
candidate3candidate3

no description

Unknownoptional
leader2leader2

no description

Unknownoptional
leader3leader3

no description

Unknownoptional
party_nameparty_name

no description

Unknownoptional
alliance1alliance1

no description

Unknownoptional
alliance_namealliance_name

no description

Unknownoptional
alliance2alliance2

no description

Unknownoptional
alliance3alliance3

no description

Unknownoptional
home_state1home_state1

no description

Unknownoptional
home_state2home_state2

no description

Unknownoptional
home_state3home_state3

no description

Unknownoptional
running_mate1running_mate1

no description

Unknownoptional
running_mate2running_mate2

no description

Unknownoptional
running_mate3running_mate3

no description

Unknownoptional
electoral_vote1electoral_vote1

no description

Unknownoptional
electoral_vote2electoral_vote2

no description

Unknownoptional
electoral_vote3electoral_vote3

no description

Unknownoptional
delegate_count1delegate_count1

no description

Unknownoptional
delegate_count2delegate_count2

no description

Unknownoptional
delegate_count3delegate_count3

no description

Unknownoptional
states_carried1states_carried1

no description

Unknownoptional
states_carried2states_carried2

no description

Unknownoptional
states_carried3states_carried3

no description

Unknownoptional
leader_since1leader_since1

no description

Unknownoptional
leader_since2leader_since2

no description

Unknownoptional
leader_since3leader_since3

no description

Unknownoptional
leaders_seat1leaders_seat1

no description

Unknownoptional
leaders_seat2leaders_seat2

no description

Unknownoptional
leaders_seat3leaders_seat3

no description

Unknownoptional
last_election1last_election1

no description

Unknownoptional
last_election2last_election2

no description

Unknownoptional
last_election3last_election3

no description

Unknownoptional
seats_before1seats_before1

no description

Unknownoptional
seats_before2seats_before2

no description

Unknownoptional
seats_before3seats_before3

no description

Unknownoptional
seats_needed1seats_needed1

no description

Unknownoptional
seats_needed2seats_needed2

no description

Unknownoptional
seats_needed3seats_needed3

no description

Unknownoptional
seats1seats1

no description

Unknownoptional
seats2seats2

no description

Unknownoptional
seats3seats3

no description

Unknownoptional
seats_after1seats_after1

no description

Unknownoptional
seats_after2seats_after2

no description

Unknownoptional
seats_after3seats_after3

no description

Unknownoptional
seat_change1seat_change1

no description

Unknownoptional
seat_change2seat_change2

no description

Unknownoptional
seat_change3seat_change3

no description

Unknownoptional
popular_vote1popular_vote1

no description

Unknownoptional
vote_typevote_type

no description

Unknownoptional
popular_vote2popular_vote2

no description

Unknownoptional
popular_vote3popular_vote3

no description

Unknownoptional
percentage1percentage1

no description

Unknownoptional
percentage2percentage2

no description

Unknownoptional
percentage3percentage3

no description

Unknownoptional
counties_won1counties_won1

no description

Unknownoptional
counties_won2counties_won2

no description

Unknownoptional
counties_won3counties_won3

no description

Unknownoptional
counties_threshold1counties_threshold1

no description

Unknownoptional
counties_threshold2counties_threshold2

no description

Unknownoptional
counties_threshold3counties_threshold3

no description

Unknownoptional
swing1swing1

no description

Unknownoptional
swing2swing2

no description

Unknownoptional
swing3swing3

no description

Unknownoptional
poll1_nominee1poll1_nominee1

no description

Unknownoptional
poll1_date1poll1_date1

no description

Unknownoptional
poll1_sourcepoll1_source

no description

Unknownoptional
poll1_source1poll1_source1

no description

Unknownoptional
poll1_nominee2poll1_nominee2

no description

Unknownoptional
poll1_nominee3poll1_nominee3

no description

Unknownoptional
poll2_nominee1poll2_nominee1

no description

Unknownoptional
poll2_date1poll2_date1

no description

Unknownoptional
poll2_sourcepoll2_source

no description

Unknownoptional
poll2_source1poll2_source1

no description

Unknownoptional
poll2_nominee2poll2_nominee2

no description

Unknownoptional
poll2_nominee3poll2_nominee3

no description

Unknownoptional
poll3_nominee1poll3_nominee1

no description

Unknownoptional
poll3_date1poll3_date1

no description

Unknownoptional
poll3_sourcepoll3_source

no description

Unknownoptional
poll3_source1poll3_source1

no description

Unknownoptional
poll3_nominee2poll3_nominee2

no description

Unknownoptional
poll3_nominee3poll3_nominee3

no description

Unknownoptional
poll4_nominee1poll4_nominee1

no description

Unknownoptional
poll4_date1poll4_date1

no description

Unknownoptional
poll4_sourcepoll4_source

no description

Unknownoptional
poll4_source1poll4_source1

no description

Unknownoptional
poll4_nominee2poll4_nominee2

no description

Unknownoptional
poll4_nominee3poll4_nominee3

no description

Unknownoptional
poll5_nominee1poll5_nominee1

no description

Unknownoptional
poll5_date1poll5_date1

no description

Unknownoptional
poll5_sourcepoll5_source

no description

Unknownoptional
poll5_source1poll5_source1

no description

Unknownoptional
poll5_nominee2poll5_nominee2

no description

Unknownoptional
poll5_nominee3poll5_nominee3

no description

Unknownoptional
poll1_party1poll1_party1

no description

Unknownoptional
poll1_party2poll1_party2

no description

Unknownoptional
poll1_party3poll1_party3

no description

Unknownoptional
poll2_party1poll2_party1

no description

Unknownoptional
poll2_party2poll2_party2

no description

Unknownoptional
poll2_party3poll2_party3

no description

Unknownoptional
poll3_party1poll3_party1

no description

Unknownoptional
poll3_party2poll3_party2

no description

Unknownoptional
poll3_party3poll3_party3

no description

Unknownoptional
poll4_party1poll4_party1

no description

Unknownoptional
poll4_party2poll4_party2

no description

Unknownoptional
poll4_party3poll4_party3

no description

Unknownoptional
poll5_party1poll5_party1

no description

Unknownoptional
poll5_party2poll5_party2

no description

Unknownoptional
poll5_party3poll5_party3

no description

Unknownoptional
1blank1blank

no description

Unknownoptional
1data11data1

no description

Unknownoptional
1data21data2

no description

Unknownoptional
1data31data3

no description

Unknownoptional
2blank2blank

no description

Unknownoptional
2data12data1

no description

Unknownoptional
2data22data2

no description

Unknownoptional
2data32data3

no description

Unknownoptional
3blank3blank

no description

Unknownoptional
3data13data1

no description

Unknownoptional
3data23data2

no description

Unknownoptional
3data33data3

no description

Unknownoptional
4blank4blank

no description

Unknownoptional
4data14data1

no description

Unknownoptional
4data24data2

no description

Unknownoptional
4data34data3

no description

Unknownoptional
5blank5blank

no description

Unknownoptional
5data15data1

no description

Unknownoptional
5data25data2

no description

Unknownoptional
5data35data3

no description

Unknownoptional
6blank6blank

no description

Unknownoptional
6data16data1

no description

Unknownoptional
6data26data2

no description

Unknownoptional
6data36data3

no description

Unknownoptional
party4party4

no description

Unknownoptional
color4color4

no description

Unknownoptional
colour4colour4

no description

Unknownoptional
leader4leader4

no description

Unknownoptional
party5party5

no description

Unknownoptional
party6party6

no description

Unknownoptional
image4image4

no description

Unknownoptional
color5color5

no description

Unknownoptional
colour5colour5

no description

Unknownoptional
image5image5

no description

Unknownoptional
color6color6

no description

Unknownoptional
colour6colour6

no description

Unknownoptional
image6image6

no description

Unknownoptional
nominee4nominee4

no description

Unknownoptional
candidate4candidate4

no description

Unknownoptional
nominee5nominee5

no description

Unknownoptional
candidate5candidate5

no description

Unknownoptional
nominee6nominee6

no description

Unknownoptional
candidate6candidate6

no description

Unknownoptional
leader5leader5

no description

Unknownoptional
leader6leader6

no description

Unknownoptional
alliance4alliance4

no description

Unknownoptional
alliance5alliance5

no description

Unknownoptional
alliance6alliance6

no description

Unknownoptional
home_state4home_state4

no description

Unknownoptional
home_state5home_state5

no description

Unknownoptional
home_state6home_state6

no description

Unknownoptional
running_mate4running_mate4

no description

Unknownoptional
running_mate5running_mate5

no description

Unknownoptional
running_mate6running_mate6

no description

Unknownoptional
electoral_vote4electoral_vote4

no description

Unknownoptional
electoral_vote5electoral_vote5

no description

Unknownoptional
electoral_vote6electoral_vote6

no description

Unknownoptional
delegate_count4delegate_count4

no description

Unknownoptional
delegate_count5delegate_count5

no description

Unknownoptional
delegate_count6delegate_count6

no description

Unknownoptional
states_carried4states_carried4

no description

Unknownoptional
states_carried5states_carried5

no description

Unknownoptional
states_carried6states_carried6

no description

Unknownoptional
leader_since4leader_since4

no description

Unknownoptional
leader_since5leader_since5

no description

Unknownoptional
leader_since6leader_since6

no description

Unknownoptional
leaders_seat4leaders_seat4

no description

Unknownoptional
leaders_seat5leaders_seat5

no description

Unknownoptional
leaders_seat6leaders_seat6

no description

Unknownoptional
last_election4last_election4

no description

Unknownoptional
last_election5last_election5

no description

Unknownoptional
last_election6last_election6

no description

Unknownoptional
seats_before4seats_before4

no description

Unknownoptional
seats_before5seats_before5

no description

Unknownoptional
seats_before6seats_before6

no description

Unknownoptional
seats_needed4seats_needed4

no description

Unknownoptional
seats_needed5seats_needed5

no description

Unknownoptional
seats_needed6seats_needed6

no description

Unknownoptional
seats4seats4

no description

Unknownoptional
seats5seats5

no description

Unknownoptional
seats6seats6

no description

Unknownoptional
seats_after4seats_after4

no description

Unknownoptional
seats_after5seats_after5

no description

Unknownoptional
seats_after6seats_after6

no description

Unknownoptional
seat_change4seat_change4

no description

Unknownoptional
seat_change5seat_change5

no description

Unknownoptional
seat_change6seat_change6

no description

Unknownoptional
popular_vote4popular_vote4

no description

Unknownoptional
popular_vote5popular_vote5

no description

Unknownoptional
popular_vote6popular_vote6

no description

Unknownoptional
percentage4percentage4

no description

Unknownoptional
percentage5percentage5

no description

Unknownoptional
percentage6percentage6

no description

Unknownoptional
swing4swing4

no description

Unknownoptional
swing5swing5

no description

Unknownoptional
swing6swing6

no description

Unknownoptional
poll1_nominee4poll1_nominee4

no description

Unknownoptional
poll1_date2poll1_date2

no description

Unknownoptional
poll1_source2poll1_source2

no description

Unknownoptional
poll1_nominee5poll1_nominee5

no description

Unknownoptional
poll1_nominee6poll1_nominee6

no description

Unknownoptional
poll2_nominee4poll2_nominee4

no description

Unknownoptional
poll2_date2poll2_date2

no description

Unknownoptional
poll2_source2poll2_source2

no description

Unknownoptional
poll2_nominee5poll2_nominee5

no description

Unknownoptional
poll2_nominee6poll2_nominee6

no description

Unknownoptional
poll3_nominee4poll3_nominee4

no description

Unknownoptional
poll3_date2poll3_date2

no description

Unknownoptional
poll3_source2poll3_source2

no description

Unknownoptional
poll3_nominee5poll3_nominee5

no description

Unknownoptional
poll3_nominee6poll3_nominee6

no description

Unknownoptional
poll4_nominee4poll4_nominee4

no description

Unknownoptional
poll4_date2poll4_date2

no description

Unknownoptional
poll4_source2poll4_source2

no description

Unknownoptional
poll4_nominee5poll4_nominee5

no description

Unknownoptional
poll4_nominee6poll4_nominee6

no description

Unknownoptional
poll5_nominee4poll5_nominee4

no description

Unknownoptional
poll5_date2poll5_date2

no description

Unknownoptional
poll5_source2poll5_source2

no description

Unknownoptional
poll5_nominee5poll5_nominee5

no description

Unknownoptional
poll5_nominee6poll5_nominee6

no description

Unknownoptional
poll1_party4poll1_party4

no description

Unknownoptional
poll1_party5poll1_party5

no description

Unknownoptional
poll1_party6poll1_party6

no description

Unknownoptional
poll2_party4poll2_party4

no description

Unknownoptional
poll2_party5poll2_party5

no description

Unknownoptional
poll2_party6poll2_party6

no description

Unknownoptional
poll3_party4poll3_party4

no description

Unknownoptional
poll3_party5poll3_party5

no description

Unknownoptional
poll3_party6poll3_party6

no description

Unknownoptional
poll4_party4poll4_party4

no description

Unknownoptional
poll4_party5poll4_party5

no description

Unknownoptional
poll4_party6poll4_party6

no description

Unknownoptional
poll5_party4poll5_party4

no description

Unknownoptional
poll5_party5poll5_party5

no description

Unknownoptional
poll5_party6poll5_party6

no description

Unknownoptional
1data41data4

no description

Unknownoptional
1data51data5

no description

Unknownoptional
1data61data6

no description

Unknownoptional
2data42data4

no description

Unknownoptional
2data52data5

no description

Unknownoptional
2data62data6

no description

Unknownoptional
3data43data4

no description

Unknownoptional
3data53data5

no description

Unknownoptional
3data63data6

no description

Unknownoptional
4data44data4

no description

Unknownoptional
4data54data5

no description

Unknownoptional
4data64data6

no description

Unknownoptional
5data45data4

no description

Unknownoptional
5data55data5

no description

Unknownoptional
5data65data6

no description

Unknownoptional
6data46data4

no description

Unknownoptional
6data56data5

no description

Unknownoptional
6data66data6

no description

Unknownoptional
party7party7

no description

Unknownoptional
color7color7

no description

Unknownoptional
colour7colour7

no description

Unknownoptional
leader7leader7

no description

Unknownoptional
party8party8

no description

Unknownoptional
party9party9

no description

Unknownoptional
image7image7

no description

Unknownoptional
color8color8

no description

Unknownoptional
colour8colour8

no description

Unknownoptional
image8image8

no description

Unknownoptional
color9color9

no description

Unknownoptional
colour9colour9

no description

Unknownoptional
image9image9

no description

Unknownoptional
nominee7nominee7

no description

Unknownoptional
candidate7candidate7

no description

Unknownoptional
nominee8nominee8

no description

Unknownoptional
candidate8candidate8

no description

Unknownoptional
nominee9nominee9

no description

Unknownoptional
candidate9candidate9

no description

Unknownoptional
leader8leader8

no description

Unknownoptional
leader9leader9

no description

Unknownoptional
alliance7alliance7

no description

Unknownoptional
alliance8alliance8

no description

Unknownoptional
alliance9alliance9

no description

Unknownoptional
home_state7home_state7

no description

Unknownoptional
home_state8home_state8

no description

Unknownoptional
home_state9home_state9

no description

Unknownoptional
running_mate7running_mate7

no description

Unknownoptional
running_mate8running_mate8

no description

Unknownoptional
running_mate9running_mate9

no description

Unknownoptional
electoral_vote7electoral_vote7

no description

Unknownoptional
electoral_vote8electoral_vote8

no description

Unknownoptional
electoral_vote9electoral_vote9

no description

Unknownoptional
delegate_count7delegate_count7

no description

Unknownoptional
delegate_count8delegate_count8

no description

Unknownoptional
delegate_count9delegate_count9

no description

Unknownoptional
states_carried7states_carried7

no description

Unknownoptional
states_carried8states_carried8

no description

Unknownoptional
states_carried9states_carried9

no description

Unknownoptional
leader_since7leader_since7

no description

Unknownoptional
leader_since8leader_since8

no description

Unknownoptional
leader_since9leader_since9

no description

Unknownoptional
leaders_seat7leaders_seat7

no description

Unknownoptional
leaders_seat8leaders_seat8

no description

Unknownoptional
leaders_seat9leaders_seat9

no description

Unknownoptional
last_election7last_election7

no description

Unknownoptional
last_election8last_election8

no description

Unknownoptional
last_election9last_election9

no description

Unknownoptional
seats_before7seats_before7

no description

Unknownoptional
seats_before8seats_before8

no description

Unknownoptional
seats_before9seats_before9

no description

Unknownoptional
seats_needed7seats_needed7

no description

Unknownoptional
seats_needed8seats_needed8

no description

Unknownoptional
seats_needed9seats_needed9

no description

Unknownoptional
seats7seats7

no description

Unknownoptional
seats8seats8

no description

Unknownoptional
seats9seats9

no description

Unknownoptional
seats_after7seats_after7

no description

Unknownoptional
seats_after8seats_after8

no description

Unknownoptional
seats_after9seats_after9

no description

Unknownoptional
seat_change7seat_change7

no description

Unknownoptional
seat_change8seat_change8

no description

Unknownoptional
seat_change9seat_change9

no description

Unknownoptional
popular_vote7popular_vote7

no description

Unknownoptional
popular_vote8popular_vote8

no description

Unknownoptional
popular_vote9popular_vote9

no description

Unknownoptional
percentage7percentage7

no description

Unknownoptional
percentage8percentage8

no description

Unknownoptional
percentage9percentage9

no description

Unknownoptional
swing7swing7

no description

Unknownoptional
swing8swing8

no description

Unknownoptional
swing9swing9

no description

Unknownoptional
poll1_nominee7poll1_nominee7

no description

Unknownoptional
poll1_date3poll1_date3

no description

Unknownoptional
poll1_source3poll1_source3

no description

Unknownoptional
poll1_nominee8poll1_nominee8

no description

Unknownoptional
poll1_nominee9poll1_nominee9

no description

Unknownoptional
poll2_nominee7poll2_nominee7

no description

Unknownoptional
poll2_date3poll2_date3

no description

Unknownoptional
poll2_source3poll2_source3

no description

Unknownoptional
poll2_nominee8poll2_nominee8

no description

Unknownoptional
poll2_nominee9poll2_nominee9

no description

Unknownoptional
poll3_nominee7poll3_nominee7

no description

Unknownoptional
poll3_date3poll3_date3

no description

Unknownoptional
poll3_source3poll3_source3

no description

Unknownoptional
poll3_nominee8poll3_nominee8

no description

Unknownoptional
poll3_nominee9poll3_nominee9

no description

Unknownoptional
poll4_nominee7poll4_nominee7

no description

Unknownoptional
poll4_date3poll4_date3

no description

Unknownoptional
poll4_source3poll4_source3

no description

Unknownoptional
poll4_nominee8poll4_nominee8

no description

Unknownoptional
poll4_nominee9poll4_nominee9

no description

Unknownoptional
poll5_nominee7poll5_nominee7

no description

Unknownoptional
poll5_date3poll5_date3

no description

Unknownoptional
poll5_source3poll5_source3

no description

Unknownoptional
poll5_nominee8poll5_nominee8

no description

Unknownoptional
poll5_nominee9poll5_nominee9

no description

Unknownoptional
poll1_party7poll1_party7

no description

Unknownoptional
poll1_party8poll1_party8

no description

Unknownoptional
poll1_party9poll1_party9

no description

Unknownoptional
poll2_party7poll2_party7

no description

Unknownoptional
poll2_party8poll2_party8

no description

Unknownoptional
poll2_party9poll2_party9

no description

Unknownoptional
poll3_party7poll3_party7

no description

Unknownoptional
poll3_party8poll3_party8

no description

Unknownoptional
poll3_party9poll3_party9

no description

Unknownoptional
poll4_party7poll4_party7

no description

Unknownoptional
poll4_party8poll4_party8

no description

Unknownoptional
poll4_party9poll4_party9

no description

Unknownoptional
poll5_party7poll5_party7

no description

Unknownoptional
poll5_party8poll5_party8

no description

Unknownoptional
poll5_party9poll5_party9

no description

Unknownoptional
1data71data7

no description

Unknownoptional
1data81data8

no description

Unknownoptional
1data91data9

no description

Unknownoptional
2data72data7

no description

Unknownoptional
2data82data8

no description

Unknownoptional
2data92data9

no description

Unknownoptional
3data73data7

no description

Unknownoptional
3data83data8

no description

Unknownoptional
3data93data9

no description

Unknownoptional
4data74data7

no description

Unknownoptional
4data84data8

no description

Unknownoptional
4data94data9

no description

Unknownoptional
5data75data7

no description

Unknownoptional
5data85data8

no description

Unknownoptional
5data95data9

no description

Unknownoptional
6data76data7

no description

Unknownoptional
6data86data8

no description

Unknownoptional
6data96data9

no description

Unknownoptional
mapmap

no description

Unknownoptional
map_altmap_alt

no description

Unknownoptional
map_captionmap_caption

no description

Unknownoptional
map2_imagemap2_image

no description

Unknownoptional
map2map2

no description

Unknownoptional
map2_sizemap2_size

no description

Unknownoptional
map2_altmap2_alt

no description

Unknownoptional
map2_captionmap2_caption

no description

Unknownoptional
map3_imagemap3_image

no description

Unknownoptional
map3map3

no description

Unknownoptional
map3_sizemap3_size

no description

Unknownoptional
map3_altmap3_alt

no description

Unknownoptional
map3_captionmap3_caption

no description

Unknownoptional
map4_imagemap4_image

no description

Unknownoptional
map4map4

no description

Unknownoptional
map4_sizemap4_size

no description

Unknownoptional
map4_altmap4_alt

no description

Unknownoptional
map4_captionmap4_caption

no description

Unknownoptional
titletitle

no description

Unknownoptional
before_electionbefore_election

no description

Unknownoptional
before_partybefore_party

no description

Unknownoptional
posttitleposttitle

no description

Unknownoptional
after_electionafter_election

no description

Unknownoptional
after_partyafter_party

no description

Unknownoptional