Jump to content

Të ardhurat mujore

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Me fjalën të ardhurat mujore kuptohet sasia e përgjithshme e të hyrave mujore për një person (të shpehura në të holla).

Varësisht nga veprimtaria dhe marrëveshja e në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit dallohen disa lloje të të ardhurave mujore. Kështu dallohen Rroga mujore, Paga mujore etj. Si të ardhura mujore merren edhe ndihmat e ndryshme sociale apo nga sigurimi i papunësisë, pensionalët etj.

Te ardhurat mujore mund te jene shume te vogla ose shume te mëdha. Kjo varet nga buxheti qe mund te fitoi familja (prindërit ose fëmijët qe janë te rritur, pra mbi moshën 18 vjeçare). Ne Shqipëri ne te shumtën e raste buxheti mujor është jo i mjaftueshëm qe do te thotë se te ardhurat janë te pakta.