Tatimi mbi vlerën e shtuar

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

TVSH-ja eshte nje tatim mbi qarkullimin e mallrave dhe sherbimeve (konsumin). Ai mblidhet nga personat qe jane te regjistruar per kete lloj tatimi nepermjet shitjes se sherbimeve dhe kryerjes se furnizimeve te ndryshem qe i bejne konsumatorit me te pare.

Cdo person i tille ne qarkullimin qe kalon malli apo sherbimi nga burimi i furnizimit dhe deri te konsumatori i fundit vendoset nje vlere e shtuar e cila mblidhet nga shitesi per llogari te shtetit. Konsumatori i fundit eshte ai qe kryen qarkullimin final me shumat e vlerave te shtuara furnizimit qe ai ka blere ne cdo hap qe ka kaluar furnizimi.

Në ditët e sotme TVSH-ja mbetet forma më e favorshme e multiqarkullimit te pergjithshem te mallrave dhe sherbimeve. Per te qene e tille, TVSH-se i duhet te kete nje baze te gjere tatimpaguesish, me te ardhura te qendrueshme. Ajo ne strukturen e te ardhurave eshte nje mekanizem i thjeshte i vleresimit dhe mbledhjes se te ardhurave.