Jump to content

Telefoni celular me kontratë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë


Telefoni celular me kontratë është një telefon celular për të cilin shërbimi ofrohet me marrëveshje paraprake me një operues të rrjetit celular. Përdoruesi në këtë situatë faturohet sipas përdorimit të shërbimeve celulare në fund të çdo muaji. Zakonisht, kontrata e klientit specifikon një kufi ose një "lejim" të minutave, të mesazheve me tekst etj., dhe klienti do të faturohet me një tarifë fikse për çdo përdorim të barabartë ose më të vogël se ai lejim. Çdo përdorim mbi këtë kufi kërkon tarifa shtesë. Teorikisht, një përdorues në këtë situatë nuk ka kufi në përdorimin e shërbimeve celulare dhe, si pasojë, ka kredi të pakufizuar. Ky shërbim është më i mirë për njerëzit me të ardhura të siguruara.

Telefoni celular i shërbimit me kontratë zakonisht kërkon dy përbërës thelbësorë për ta bërë modelin "pas përdorimit" të zbatueshëm:

  1. Historia e kredisë/angazhimi në kontratë. Kjo është baza mbi të cilën ofruesi i shërbimit është në gjendje t'i besojë klientit pagesën e faturës së tij në kohën e duhur dhe të ketë pasoja ligjore në rast mospagese.
  2. Mandati i shërbimit. Shumica e ofruesve me kontratë kërkojnë që klientët të nënshkruajnë kontrata afatgjata (1–3 vite) që të angazhohen për përdorimin e shërbimit. Mosplotësimi i afatit do ta bënte klientin përgjegjës për tarifat e parakohshme të ndërprerjes.

Vetë fatura është një përbërës i rëndësishëm i shërbimeve, i cili vepron si ambasador i ofruesit të shërbimit dhe nganjëherë si dëshmi e vetë shërbimit. Fatura duhet të jetë e lexueshme, e kuptueshme si dhe tërheqëse estetikisht që abonenti të jetë i interesuar mjaftueshëm për të parë detaje të tjera përveç shumës së faturës.

Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja janë shembuj të vendeve të sunduara nga ofruesit me kontratë, duke përfshirë AT&T, T-Mobile dhe Verizon në ShBA dhe Bell, Rogers dhe Telus në Kanada, ndër të tjera. Në ShBA një treg më i vogël është kapur nga ofruesit me parapagesë si Boost Mobile, Metro by T-Mobile, Cricket Wireless, TracFone dhe Ting, të cilët përdorin rrjetet e ofruesve me pagesë (p.sh. Cricket funksionon në rrjetin e AT&T).

Mënyra tjetër e faturimit është një telefon celular me parapagesë, ku përdoruesi paguan paraprakisht për kredi, e cila më pas konsumohet duke përdorur shërbimin e telefonisë celulare.