Teorema e Rolle-s

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Në analizë matematike, teorema e Rolle-s thotë se çdo funksion i diferencueshëm me vlerë reale që arrin vlera të barabarta në dy pika të dallueshme duhet të ketë të paktën një pikë të palëvizshme diku midis tyre - domethënë, një pikë ku derivati i parë (pjerrësia e vijë tangjente me grafikun e funksionit) është zero. Teorema është emëruar pas Michel Rolle .