Jump to content

Teuta Xhindi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Prof.As.Dr. Teuta Xhindi është Përgjegjëse e Departamentit të Informatikës dhe Formimit Shkencor në Universiteti Mesdhetar të Tiranës, Shqipëri. Ka një eksperiencë të gjatë në mësimdhënie dhe është e angazhuar në disa projekte, në cilësinë e ekspertes për analizën e të dhënave.

Teuta Xhindi është anëtare e Rrjetit të Grave Shqiptare në STEM (NAWSTEM).[1] [2]

Edukimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • (01/09/1984–30/06/1988) Diplomë Bachelor në Matematikë, Universiteti i Tiranës, Shqipëri
 • (01/09/1993–30/06/1999) Diplomë Bachelor në Administrim - Biznes, Universiteti i Shkodrës, Shqipëri
 • (01/10/2006–01/12/2009) Master në Matematikë e zbatuar, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri (Teza: “Bashkësitë dhe Operatorët e vegjël në Analizën Funksionale”)
 • (01/10/2011–01/10/2014) Doktor në Statistikë, Departamenti i Matematikës, Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Fizike, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri (Teza: "Ndërtimi dhe analiza e modeleve statistike për studimin e homogjenitetit të bashkësisë me ndihmën e shpërndarjeve asimptotikë”)
 • (10-17 Prill 2017) Teaching Staff Mobility period në University of Pavia (Itali) si pjesë e programit Erasmus +
 • (Prill / Maj 2018) Exchange Administrative Staff Mobility period në Riga Technical University (Letoni) si pjesë e programit Erasmus +
 • (12-17 Maj 2019) Teaching Staff Mobility period në University of Szczecin (Poloni) si pjesë e programit Erasmus +
 • (Qershor 2019) “IT Sustainability training” & “Long term sustainability”, Graduates Advancement and Development of University capacities in Albania Project, University of Bologna (Itali)
 • (02/08/2021) Titulli Akademik “Profesor i Asociuar”, nga Komisioni i Promovimit të Personelit Akademik.
 • (Qershor 2022) Teaching Staff Mobility period në University of Krakow (Poloni) si pjesë e programit Erasmus +

Karriera[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • (Tetor 2019–në vijim) Përgjegjëse e Departamentit të Informatikës dhe Formimit Shkencor, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
 • (Nëntor 2017–Shtator 2019) Përgjegjëse e Departamentit Informatikë dhe Teknologji, Universiteti Europian i Tiranës, Shqipëri
 • (01/10/2009–Shtator 2019) Pedagoge e Statistikës dhe Ekonometrisë, Universiteti Europian i Tiranës, Shqipëri
 • (Shtator 2006–në vijim) Pedagoge e jashtme e lëndëve të Probabilitetit dhe Statistikës, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri
 • (01/12/2007-30/09/2009) Përgjegjëse e Departamentit të Shërbimeve të Regjistrimit dhe Shërbimeve të Biznesit, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Shqipëri
 • (01/05/2006-30/11/2007) Drejtore e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
 • (01/10/2005–30/04/2006) Sekretare e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
 • (01/09/2000-30/09/2005) Mësuese e Matematikës, Instituti Arsimor jo-publik “Pjetër Mëshkalla”
 • (01/09/1990–31/08/2000) Mësuese e Matematikës, Shkolla e mesme publike “28 Nëntori”, Shkodër
 • (01/09/1988–31/08/1990) Mësuese e Matematikës, Shkolla e Mesme Reç, Shqipëri

Publikime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

1. “Financial Distress and Bankruptcy Prediction: An Empirical Analysis of the Manufacturing Industry in Albania”, botuar me 28.02.2020, në revistën shkencore WSEAS Transactions on Business and Economics, revistë e rankuar në SCOPUS, e World Scientific and Engineering Academy and Society (Greece). Print ISSN: 1109-9526; E-ISSN 2224-2899 [3]

2. “Causality between Economic Growth and Health Expenditure: A time series analysis from 1996 till 2017 in Albania”, botuar me 11.05.2020, në revistën shkencore WSEAS Transactions on Environment and Development, revistë e rankuar në SCOPUS, e World Scientific and Engineering Academy and Society (Greece). Print ISSN: 1790-5079; E-ISSN 2224-3496 [4]

3. “Kointegrimi mes Prodhimit të Brendshëm Bruto dhe shkallës së papunësisë si dhe vlefshmëria e Ligjit të Okuni-it në ekonominë shqiptare: Analizë empirike me të dhëna për periudhën kohore 1991-2019”, botuar në shtator 2020, Vol.6, No.2, të revistës shkencore Balkan Journal of Interdisciplinary Research. Balkan Journal of Interdisciplinary Research është revistë ndërkombëtare peer-reviewed, që publikohet 3 herë në vit nga International Institute for Private, Commercial and Competition Law. Print ISSN: 2410-759X; E-ISSN 2411-9725. [5]

4. "Exchange rate risk in Albania - Calculating VaR using Monte Carlo simulation", prezantuar në Konferencën e 5-të Ndërkombëtare Shkencore on Knowledge Based Sustainable Development – ERAZ 2019, mbajtur në datën 23 maj 2019, në Budapest, Hungary. Ky punim, është botuar tek Selected Papers i kësaj conference. [6]

5. “Factors affecting the profitability of Albanian Commercial Banks: Empirical study with time series data from 2009-2018”, prezantuar në Konferencën e 6-të Ndërkombëtare on: “Social and Natural Sciences – Global Challenge 2019, organizuar nga International Institute for Private-Commercial -and Competition Law (Austria) in partnership with Institute of History and Political Science of the University of Bialystok (Poland) and School of American Law (Greece), mbajtur në 2 Nëntor 2019, Vienna (Austri). [7]

6. “The Effect of Corruption and Fdi on the Economic Growth in Albania: An Empirical Analysis from 2002 to 2019”, prezantuar në International Conference on Recent Social Studies and Humanities (Online), organizuar nga EUSER, në datë 05.06.2020. ISBN 9781649706058 [8]

7. “The Relationship between Governance and Economic Development: An Empirical Analysis from 1996 to 2019 for Albania, prezantuar në International Conference on Management Economics and Business (IConMEB), mbajtur në datat 29 Tetor – 01 Nëntor 2020, në Antalya, Turkey. Kjo konferencë u organizua nga International Society for Research in Education and Science (ISRES). ISSN: 2587-1730 [9]

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/teuta-xhindi-88b0361b/?originalSubdomain=al

Referenca[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ https://scidevcenter.org/network-of-albanian-women-in-stem/
 2. ^ https://scidevcenter.org/
 3. ^ https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2020/a105107-875.pdf
 4. ^ https://www.wseas.org/multimedia/journals/environment/2020/a585115-041.pdf
 5. ^ http://iipccl.org/wp-content/uploads/2020/09/BJIR-Vol.-6-no.-2.pdf
 6. ^ https://eraz-conference.com/wp-content/uploads/2020/04/ERAZ_Selected-WEB.pdf
 7. ^ http://iipccl.org/wp-content/uploads/2019/11/Proceedings-ICSNS-VI.pdf
 8. ^ http://books.euser.org/files/proceedings/icresh2020_proceedings_ISBN_9781649706058.pdf
 9. ^ https://www.2020.iconmeb.net/books/T3670951901a7b955b90ead5738321c0a.pdf?v=77