Timbri

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Timbri është një zë që krijohet kur një sipërfaqe ose objekt goditet me një send të fortë. Timbri është një aspekt tjetër i tingullit. Ai është karakteristikë e veçantë e tingujve dhe na lejon të dallojmë një zë nga tjetri.

Ka disa faktorë që ndikojnë në formimin e timbrit të tingullit. Një faktor është forma dhe madhësia e objektit që prodhon tingullin. Materialet nga të cilat është bërë objekti gjithashtu kanë ndikim në timber. Përveç kësaj, mënyra se si tingulli përhapet dhe reflektohet nga mjedisi mund të ndikojë gjithashtu në timber. Të gjithë këta faktorë bashkëveprojnë për të krijuar timbrin përfundimtar të tingullit që dëgjojmë. Për shembull, zërat e një pianoje dhe një violine kanë timbre të ndryshme, që i bën të ndihen unikë dhe të dallueshëm. Timbri ndikon në mënyrën si dëgjojmë dhe perceptojmë tingullin. Është si ngjyra e tingullit, që na bën të njohim dhe të ndjehemi lidhur me zërat që dëgjojmë.