Ueb sherbimet

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Ueb Sherbimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Web services architecture.

Web sherbimet kane aftesi te konvertojne aplikacionin e juaj ne web aplikacion.
Eshtë një njësi e kodit të menaxhuar që mund të përdoret nga distanca duke përdorur kërkesat HTTP.
Me fjalë të tjera, mund të themi, shërbimet e internetit janë vetëm Ndërfaqe te programimit ne internet (API) që mund të arrihen në një rrjet, të tilla si internet dhe intranet, dhe ekzekutuar në një sistem të largët hosting .
Platforma e web sherbimeve eshte XML + HTTP .
Web-aplikacione janë aplikacione të thjeshta që funksionojnë në web. Web services janë të shfletuesit dhe të sistemit operativ të shërbimit të pavarur, që do të thotë se mund të kryj pune në çdo shfletues, pa nevojën për të bërë ndonjë ndryshim.
Do te mundohemi ne pika te shkurtera ti definojme Web-sherbimet:

 • Shërbimet Ueb janë jë teknologji e shpërndare qe realizojne nderveprimin dhe bashkpunimin mes ofuesve te sherbimit dhe klienteve.
 • Shërbimet Ueb janë njësi të vogla të kodit,
 • Secila me numër të caktuar detyrash (funksionesh).
 • Shërbimet Ueb përdorin protokollet komunikuese të bazuara në XML.
 • Shërbimet Ueb janë të pavarura prejsistemeve operative dhe gjuhëveprogramuese.
 • Shërbimet Ueb mundësojnë që aplikacionet të shkëmbejnë të dhëna.
 • Shërbimet Ueb janë një teknologji e re që mundësojnë qasjen e funksioneve në largësi përmesinternetit.
 • Shërbimi Ueb është një ndërfaqe e vendosur ndërmjet kodit të aplikacionit dhe përdoruesit të atij kodi.

Komponentet e Web Sherbimeve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

UDDI – Siguron mekanizmin për të regjistruar dhe kategorizuar Shërbimet Ueb që ofrohen si dhe për të gjetur Ueb shërbimet të cilat do të përdoren.

WSDL – Bazohet në XML për përshkrimin e Ueb Shërbimeve. Përshkruan çfarë funksionaliteti ofron Shërbimi Ueb, mënyrën e komunikimit dhe ku mund të qaset. qaset.

SOAP – Është protokoll i thjeshtë i bazuar në XML që i mundëson aplikacioneve shkëmbim të informatave përmes HTTP.

XML - Paraqet formatin e shënimeve që barten prej një aplikacioni në tjetrin. tjetrin.

Soap[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

SOAP është protokoll per komunikim ndërmjet aplikacioneve.

SOAP structure
 • SOAP bazohet në XML dhe ju mundëson aplikacioneve qëtë komunikojnë edhe përmes internetit.
 • SOAP në teknologjinë e Shërbimeve Ueb qëndron siprotokoll i standardizuar për paketimin e porosive të cilatkomunikojnë dhe përdoren nga aplikacionet.
 • SOAP përmban zarfin që përbëhet nga koka dhe trupi.
 • Zarfi SOAP përshkruan përmbajtjen e mesazhit dhemënyrën e përpunimit dhe përmban informacionet përdestinacionin final të mesazhit.

- Koka përmban të dhëna shtesë rreth mesazhit por vetë nukështë pjesë e mesazhit. Për shembull koka mund të përmbajë:

Informacionin për shfrytëzuesin që është duke e bërë kërkesën që përfshinë ID në e shfrytëzuesit fjalëkalimin certifikimin kërkesën, ID-në shfrytëzuesit, fjalëkalimin, X.509, ose të dhënat e tjera identifikuese.

Informacionin rreth transaksionit, gjendjes dhe rrugëtimit që tregon se kush e ka përpunuar mesazhin SOAP.

- Trupi përmban ngarkesën fitimprurëse të mesazhit dhe një seksion që është opcional që është gabimi SOAP që eshte opcionale qe eshte gabim Soap qe permban informacionin rreth gabimeve enetuale ose te gjendjeve.

WSDL[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

WSDL bazohet në gjuhë XML për përshkrimin e Shërbimeve Ueb.

Representation of concepts defined by WSDL 1.1 and WSDL 2.0 documents.

Për të krijuar një Shërbim Ueb duhet të krijohet një dokument WSDL i cili e përshkruan shërbimin e tillë. Dokumenti do të vendoset në server apo publikohet në regjistrin UDDI.

Klienti i interesuar në këtë shërbim së pari merr një kopje apo referencë të këtij dokumenti duke e kërkuar regjistrin, mandej e kupton kontratën, krijon kërkesën SOAP duke u bazuar në kontratë dhe të njëjtën e dërgon në server.
Elementet e WSDL – së:

 • Definon emrin e sherbimit
 • Deklaron namespac-at qe shfrytezohen ne dokument
 • Përshkruan tipet e të dhënave që shfrytëzohen nga klienti dhe serveri.
 • Definon emrin mesazhit request/response
 • Definon gjithashtu elementet e mesazhit
 • Definon kombinimin e elemnteve të mesazhit të një forme me komplet operacionet
 • Përfshin specifikat detale se si janë të lidhura mesazhet që transmetohen
 • Definon adresën ku është i vendosur shërbimi.

UDDI[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

UDDI ka filluar si bashkëpunim ndërmjet Microsoft-it, IBM-it dhe Aribas për të ndihmuar adaptimin dhe përdorimin e standardeve të Shërbimeve Ueb.
UDDI është një regjistër i cili shërben për ruajtjen dhe gjetjen e informacioneve të Shërbimeve Ueb.
Regjistri publik i UDDI-së punon në mënyrë të ngjashme sikur edhe DNS (Internet Domain Name Service).
Të dhënat e UDDI-së ndahen në tri kategori kryesore:

 • Faqet e bardha: Emri i biznesit, adresa, të dhënakontaktuese,kontakt ese Emri i Ueb faqes dhe n mëri identifik esnumëri identifikues.
 • Faqet e verdha: Lloji i biznesit, lokalizimi dhe produktet, duke përfshirë lokalizimin e biznesit, llojin e industrisë, numrin identifikues të biznesit, etj.
 • Faqet e gjelbërta: Të dhënat teknike për shërbimet e biznesitbiznesit,si p.sh. si të bashkëveprojmë me to, definime të proceseve të biznesit, etj.

References[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Mr Isak Shabani

External links[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]