Vendosja afariste

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Çdo vendosje që nuk ka të bëjë me jetën private, konsiderohet si vendosje afariste.

Çdo vendosje në organizatat, dhe në institucionet e ndryshme vlerësohet si vendosje afariste. Vendosja afariste nuk ka ndonjë dallim nga vendosja në sferën private përnga aspekti i mënyrës, i fazave, i faktorëve dhe i rethanave në të cilat vendoset, mirëpo dallimi qëndron aty se kush është subjekti që sjell vendime a është njeriu si person privat apo si person juridik, dhe dallimi tjetër qëndron në atë se në jetën e përditshme vendimi mund të prekë më pak persona se sa te vendosja afariste që vendimi prek një numër më të madh të njerëzve.