Wikipedia:Lista e zonave të mbrojtura në Kosovë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

REZERVAT STRIKT I NATYRËS (847 / ha)[Redakto nëpërmjet kodit]

ID Emri
Përshkrimi
Tipi Vendndodhja
Përdoruesi
Sipërfaqja, ha
Koordinatat Foto
RN_001 Gazimestani (1953)

Rezervat bimor i Bozhures (Paenonia decora Anders )


Prishtinë.

12 ha
42.6939909 21.11771242°41′38.36″ Veri 21°07′03.76″ Lindje 42.6939909, 21.117712
RN_002 Maja e Ropsit (1955)

Rezervat bimor i llojeve të molikës, bredhit, pishës dhe ahut


Deçan.

20 ha
42.5748 20.108942°34′29.28″ Veri 20°06′32.03″ Lindje 42.5748, 20.1089
RN_003 Kozhnjeri (1955)

Rezervat shtazor i llojit dhia e egër (Rupicapra rupicapra L.)


Deçan.

150 ha
42.5866667 20.142777842°35′12″ Veri 20°08′34″ Lindje 42.5866667, 20.1427778
RN_004 Rusenica (1955)

Rezervat shtazor i rrëqebullit (Lynx lynx L.)


Suharekë.

300 ha
RN_005 Gubavci (1959)

Rezervat bimor i llojit endemo-relikt boshtra (Forsythia europeae)


Pejë.

38 ha
RN_006 Maja e Arnenit (1960)

Rezervat bimor me përbërje te pastër të munikes-arnenit (Pinus heldreichii).


Prizren.

30 ha
42.185482 20.96244942°11′07.73″ Veri 20°57′44.81″ Lindje 42.185482, 20.962449
RN_007 Oshlaku (1960)

Rezervat natyror i arnenit (Pinus heldreichii), dhe i disa bimëve endemike


Prizren.

20 ha
RN_008 Pisha e Madhe (1960)

Rezervat bimori i llojit të Molikës dhe i disa shpendëve këngëtarë


Prizren.

35 ha
RN_009 Malet e Prilepit (1963)

Rezervat bimor me përbërje të pastër të panjës malore (Acer heildreichii)


Deçan.

1 ha
RN_010 Bifurkacioni i Lumit Nerodime (1979)

Rezervat special natyror. Është fenomen unikat në Evropë dhe i dyti në botë me rëndësi të madhe arsimore, shkencore dhe turistike.


Ferizaj.

13 ha
RN_011 Kamilja (1988)

Kamilja është Rezervat i veçantë natyror me veçori paleontologjie.


Leposaviq.

228 ha

PARK KOMBËTAR (115.957 ha)[Redakto nëpërmjet kodit]

ID Emri
Përshkrimi
Tipi Vendndodhja
Përdoruesi
Sipërfaqja, ha
Koordinatat Foto
PK_001 Parku Kombëtar Sharri ((1986), 2012)

Karakterizohen me lloje të shumta relikte dhe endemike të florës, vegjetacionit dhe faunës. Me vlera të trashëgimisë gjeomorfologjike, gjeologjike, hidrologjike, speleologjike, kulturore, edukativo- arsimore dhe turistike.


Prizren Suharekë Kaçanik Shtërpcë, Dragash.

53.469 ha
PK_002 Parku Kombëtar Bjeshkët Nemuna (2012)

Karakterizohen me lloje të shumta relikte dhe endemike të florës, vegjetacionit dhe faunës. Me vlera gjeomorfologjike, gjeologjike, hidrologjike, speleologjike, kulturore, edukativo-arsimore dhe turistike.


Pejë, Deçan, Istog, Junik, Gjakovë.

62.49 ha

MONUMENT NATYROR (6688.69 / ha )[Redakto nëpërmjet kodit]

ID Emri
Përshkrimi
Tipi Vendndodhja
Përdoruesi
Sipërfaqja, ha
Koordinatat Foto
MN_001 Mani Sham (Morus sp.) (1957)

Monument natyror me karakter botanik
III

Pejë.

0.03 ha
MN_002 Rrapi (Platanus orientalis) në Marash (1959)

Monument natyror me karakter botanik
III

Prizren.

0.05 ha
MN_003 Plepi (Populus tremula) në Bajçinë (1959)

Monument natyror me karakter botanik
III

Podujevë.

0.05 ha
MN_004 Bliri (Tilia argentea) në Isniq (1968)

Monument natyror me karakter botanik
III

Deçan.

0.02 ha
MN_005 Trungjet e Blirit (Tilia argentea) në Isniq (1968)

Monument natyror me karakter botanik
III

Deçan.

0.05 ha
MN_006 Shpella e Gadimes (1969)

Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik
III

Lypjan.
Mejtim Bytyçi
39 ha
42.4800669 21.205509542°28′48.24″ Veri 21°12′19.83″ Lindje 42.4800669, 21.2055095
ngarkoni më shumë foto
MN_007 Mineralet – Kristalet (1970)

Monument natyror me karakter gjeologjik dhe gjeomorfologjik
III

Mitrovicë.
Arben Llapashtica
0.05 ha
42.939167 20.91805642°56′21″ Veri 20°55′05″ Lindje 42.939167, 20.918056
ngarkoni më shumë foto
MN_008 Rrjedha e lumit Mirusha (1983)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Suharekë Klinë Malishevë.

12 ha
MN_009 Gryka e lumit Bistrica (1976)

Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik
III

Prizren.

200 ha
MN_010 Burimi i Drinit të Bardhë dhe Shpella e Radavcit (1983)

Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik
III

Pejë.

90 ha
MN_011 Gryka e Rugovës (1985)

Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik
III

Pejë.

4301 ha
MN_012 Burimi i ujit mineral në Dresnik (1985)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Klinë.

0.07 ha
MN_013 Gryka e lumit Klina (1985)

Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik
III

Klinë.

205 ha
MN_014 Trungjet e bungut (Quercus sp.) në Lozicë (1985)

Monument natyror me karakter botanik
III

Malishevë.

0.05 ha
MN_015 Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Zllakuçan (1985)

Monument natyror me karakter botanik
III

Klinë.

0.05 ha
MN_016 Kanioni i Drinit të Bardhë te Ura e Fshajtë (1986)

Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe hidrologjik
III

Gjakovë Rahovec.

198 ha
MN_017 Shpella e Baicës (1987)

Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik
III

Drenas.

0.11 ha
MN_018 Shpella e Gllanasellës (1987)

Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik
III

Drenas.

0.5 ha
MN_019 Burimi termomineral në Vuqë (1988)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Leposaviq.

16.6 ha
MN_020 Burimi i ujit mineral në Sallabajë (1988)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Podujevë.

0.31 ha
MN_021 Burimi i ujit në Shajkovc (1988)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Podujevë.

1.41 ha
MN_022 Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Pollatë (1988)

Monument natyror me karakter botanik
III

Podujevë.

0.44 ha
MN_023 Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Dobratin (1988)

Monument natyror me karakter botanik
III

Podujevë.

0.07 ha
MN_024 Trungjet e rrënjës (Quercus robër) në Nekovc (2006)

Monument natyror me karakter botanik
III

Drenas.

0.05 ha
MN_025 Kompleksi i trungjeve të rrënjës (Quercus robur) në Negroc (2006)

Monument natyror me karakter botanik
III

Drenas.

0.05 ha
MN_026 Trungjet e shpardhit në Negroc (2006)

Monument natyror me karakter botanik
III

Drenas.

0.05 ha
MN_027 Shpella e Kishnarekës (2006)

Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik
III

Drenas.

2 ha
MN_028 Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Krajkovë (2006)

Monument natyror me karakter botanik
III

Drenas.

0.05 ha
MN_029 Guri i Gradinës në Llapushnik (2006) III

Drenas.

2 ha
MN_030 Burimi i ujit mineral në Poklek (2006)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Drenas.

0.05 ha
MN_031 Trungjet e dushkut - Gjashtë lisat (Quercus sp.) në Likoshan (2006)

Monument natyror me karakter botanik
III

Drenas.

0.05 ha
MN_032 Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Tërstenik (2006)

Monument natyror me karakter botanik
III

Drenas.

0.05 ha
MN_033 Trungu i dushkut (Quercus sp.) në Likoshan (2006)

Monument natyror me karakter botanik
III

Drenas.

0.05 ha
MN_034 Guri i plakës në Dobroshec (2006)

Monument natyror me karakter botanik
III

Drenas.

0.05 ha
MN_035 Trungu i bungëbutës (Quercus pubercens Willd.) në Aqarevë (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Skenderaj.

0.05 ha
MN_036 Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Polac (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Skenderaj.

0.05 ha
MN_037 Trungu i dushkut (Quercus sp.) në Likoc (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Skenderaj.

0.05 ha
MN_038 Burimi i ujit termal në Banjë (2007)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Skenderaj.

0.1 ha
MN_039 Trungu i dushkut (Quercus sp.) në Prellovc (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Skenderaj.

0.05 ha
MN_040 Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp.) në Rrezallë (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Skenderaj.

0.02 ha
MN_041 Kompleksi i trungjeve të bungbutës (Quercus pubescens Willd.) në Klladernicë (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Skenderaj.

0.1 ha
MN_042 Trungu i qarrit (Quercus cerris L.) në Kotorr (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Skenderaj.

0.05 ha
MN_043 Trungu i qarrit (Quercus cerris L.) në Padalishtë (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Skenderaj.

0.05 ha
MN_044 Trungu i bungëbutës (Quercus pubescens Willd.) në Çitak (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Skenderaj.

0.05 ha
MN_045 Trungu i qarrit (Quercus cerris L.) në Runik (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Skenderaj.

0.05 ha
MN_046 Burimi i ujit të njelmët në Leqinë (2007)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Skenderaj.

0.05 ha
MN_047 Trungu i bungut (Quercus sp.) në Lubovec (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Skenderaj.

0.05 ha
MN_048 Trungu i rrënjës (Quercus robur) në Deiq (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Klinë.

0.03 ha
MN_049 Kompleksi i trungjeve të rrënjës (Quercus robur) në Gllarevë (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Klinë.

0.28 ha
MN_050 Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Nagllavkë (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Klinë.

0.12 ha
MN_051 Burimi i ujit mineral në Rudicë (2007)

Monument natyror me karakter Hidrologjik
III

Klinë.

0.07 ha
MN_052 Trungu i bungut (Quercus pubescens) në Ujëmir (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Klinë.

0.2 ha
MN_053 Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Breshanc (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.05 ha
MN_054 Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp). në Savrovë (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.15 ha
MN_055 Trungu i pishes (Pinus sp.) në Delloc (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.05 ha
MN_056 Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Grejkoc (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.15 ha
MN_057 Trungu i plepit (Populus sp.) në Reçan (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.05 ha
MN_058 Burimi i ujit mineral në Reçan (2007)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Suharekë.

0.1 ha
MN_059 Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp.) në Muhlan (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.15 ha
MN_060 Trungu i vodhes (Sorbus domestica L.) në Budakovë (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.05 ha
MN_061 Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp.) në Papaz (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.15 ha
MN_062 Dy trungjet e bungut (Quercus sp.) në Bllacë (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.1 ha
MN_063 Trungu i qarrit (Quercus sp.) Vraniq (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.05 ha
MN_064 Lokaliteti i bujgerit (Quercus trojana) në Biraqë (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.1 ha
MN_065 Kompleksi I trungjeve të bungut (Quercus sp.) në Luzhnicë (2007)

Monument natyror me karakter botanik
III

Suharekë.

0.15 ha
MN_066 Guri i Xhamisë në Luzhnicë (2007)

Monument natyror me karakter gjeomorfologjik
III

Suharekë.

0.15 ha
MN_067 Dy trungjet e manit të zi (Morus nigra L.) në Cerrcë (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.11 ha
MN_068 Trungu i blirit të argjendtë (Tilia tomentosa Moench) në Lubozhdë (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.1 ha
MN_069 Trungu i blirit të kuq (Tilia sp.) në Istog të Poshtëm (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.05 ha
MN_070 Trungjet e bungbutës (Quercus pubescens Willd) në Sinaj (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.17 ha
MN_071 Trungu i blirit të argjendtë (Tilia tomentosa Moench.) në Shushicë të Epërme (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.05 ha
MN_072 Burimi i ujit natyral në Istog (2008)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Istog.

3.88 ha
MN_073 Trugu i vodhës (Sorbus domestica L.) në Uçë (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.07 ha
MN_074 Trungu i blirit të argjendtë (Tilia tomentosa Moench) në Kaliqan (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.05 ha
MN_075 Burimi i ujit termal në Banjë (2008)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Istog.

0.85 ha
MN_076 Trungu i blirit të kuq (Tilia sp.) në Lubovë (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.07 ha
MN_077 Trungu rrënjës (Quercus robur L.) në Zallq - Zabllaq (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.11 ha
MN_078 Trungu rrënjës (Quercus robur L.) në Trubuhovc (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.07 ha
MN_079 Trungu rrënjës (Quercus robur L.) në Saradran (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.05 ha
MN_080 Trungu i qarrit (Quercus robur) në Gurrakoc (2008)

Monument natyror me karakter botanik
III

Istog.

0.01 ha
MN_081 Burimi i ujit në Vrellë (2008)

Monument natyror me karakter hidrologjik
III

Istog.

0.26 ha
NN_082 Mirusha (2012)

Kanioni me ujëvarat e njëpasnjëshme dhe peizazhet specifike, paraqet fenomen të rrallë që ka rëndësi natyrore,shkencore dhe turistike
V

Malishevë, Klinë, Rahovec.

598.4 ha

PARK I NATYRËS (1.126 / ha)[Redakto nëpërmjet kodit]

ID Emri
Përshkrimi
Tipi Vendndodhja
Përdoruesi
Sipërfaqja, ha
Koordinatat Foto
PN_001 Gërmia (1987)

Park më rendësi shkencore, edukative, kulturore dhe turistike


Prishtinë.

1126 ha
42.673 21.19542°40′22.8″ Veri 21°11′42″ Lindje 42.673, 21.195

PEIZAZH I MBROJTUR (93 / ha)[Redakto nëpërmjet kodit]

ID Emri
Përshkrimi
Tipi Vendndodhja
Përdoruesi
Sipërfaqja, ha
Koordinatat Foto
PM_001 Shkugëza (2011)

Lokalitet me vlera floristike, edukativo-arsimore dhe turistike


Gjakovë.

78 ha
PM_002 Pishat e Deçanit (1969)

Lokalitete me vlera floristike, edukativo-arsimore dhe turistike


Deçan.

15 ha