Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Informatikë/W

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Informatikë apo Vitrina Projekti Fjalori/W ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
W-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • WAP
  1. Shqip: WAP : Shkurtesa për Wireless Application Protocol, specifikim i sigurt që lejon përdoruesve të lidhen për informata përmes pajisjeve dorëmbajtëse si telefonat mobil dhe PDA. WAP përkrahë shumicën e rrjetave patela si CDPD,...[1]
 • War
  1. ...
  2. wardriving - Shqip: wardriving : Wardriving është termin i ri që përshkruan një fenomen shoqëror të zhvilluar si pasojë e rrjetave patela. Wardriving është aktivitet qëllimi i të cilit është zbulimi i rrjetave patela duke u shëtitur në automjet....[1]
 • WEP
  1. Shqip: WEP : Shkurtesa për Wired Equivalent Privacy. WEP është i definuar nga standardi IEEE-802.11 për të ndaluar lidhjen e personave të pa-autorizuar dhe kapjen e paketave të rrjetit patela. WEP punon përmes çelsave 64 ose 128 bit të cilët vendosen në makinat e...[1]
 • Wi-Fi
  1. Shqip: Wi-Fi : Shkurtesë për Wireless Fidelity. Kjo shprehje përdoret për emërtimin e 802.11 rrjetave në përgjithësi dhe është shpallur nga Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance bën testimin dhe miratimin e prodhimeve të cilat mund të bashkëpunojnë me prodhimet e prodhues...[1]
 • wireless
  1. Shqip: pa tela : Wireless apo komunikim patela në kuptim të gjerë nënkupton lidhje apo komunikim përmes radio valëve dhe jo përmes mediumit fizik si telat apo kabllat optik. Komunikimi patela mund të jetë WiFi, Bluetooth,...[1]
 • WLAN
  1. Shqip: WLAN : Është rrjetë LAN por që përdor mediumin pa tela (wireless). WLAN punon në protokolet e njejta si LAN me tela. Standardi i specifikuar për WLAN është IEEE 802.11.[1]


 1. ^ a b c d e f g pr-tech