Wikipedia:Shënjat dalluese

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Shënjat dalluese ose Logos janë shumë të dobishme për të ndihmuar në njojtjen që një artikull flet për atë gjë që (kompani, organizacion, send, event, etj) që ka një logo dhe për të indikuar responsabilitetin për të treguar atë logo (pasi ka një "pronar"), bashkëshoqërimin e afërm midis disa logo dhe trademark dhe/ose mbajtësin e të drejtës së autorit, i bën përdorimin e tyre një temë të ndjeshme, kështu që nevojitet shumë kujdes.

Arsyeja enciklopedike për të përfshirë shënjat dalluese, është e ngjashme me arsyet e përfshimit së portreteve të aktorve të famshëm, për shëmbull. Shënjat dalluese duhen trajtuar si ato portretet, edhe pse, ndryshe nga njërëzve, që edhe mund ti bëhen fotografi falas, shënjat dalluese janë tipikisht të mbrojtura nga copyright dhe/ose trademark. Kjo faqe siguron përdorimin e logo-ve duke e pajtuar me Wikipedia:Udhëheqje për përmbajtjet jo të lira.

Në qoftë se ngarkohet një shënj dalluese në Wikipedia në Shqip, duhet ngarkuar me liçensën Logo ({{logo}})

Parapamja e liçensës: