Wikipedia:Shkurtesa

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

{{Shortcut|WP:WP}ywnd

Wikipedia:Shkurtesa[përpunoni burim]

Shkurtesa (ang. shortcut) në Wikipedia është një faqe përcjellëse (redirect) për artikuj që kërkohen më shumë.
Për të aritur tek faqja e dëshiruar mjafton të shkruani shkurtimin përkatës në fushën kërkuese,
ose në rreshtin e adresës së browserit tuaj.

Stampa Shortcut shërben për të informuar lexuesin mbi ekzistencën e një shkurtese të fjalës:

Sintaksa shkruhet kështu: {{Shortcut|WP:<x>}}

Lista e shkurtesave (Wikipedia)[përpunoni burim]

Projekti Shkurtesa Shpjegimi
Wikipedia:Administruesit WP:A Faqja që përmbledhe çështjet administrative në Wikipedia në shqip.
Wikipedia:Kthjellime WP:KK Faqja për shpjegimin e fletave artikujve kthjellues.
Wikipedia:Shkurtesa WP:WP Faqja që përmbledhë dhe shpjegon të gjitha shkurtesat.
Portal:Portal WP:P Portali Kryesor, ku ndodhet dhe lista e portaleve të tjerë.
Wikipedia:Artikuj perfekte WP:AP Faqja e artikujve perfekt.
Wikipedia:Artikuj perfekte - kandidatura WP:APK Kandidatura e artikujve perfekt, vendi ku votohet.
Wikipedia:Pikëpamje neutrale WP:NPOV Shpjegon pikëpamjen neutrale që duhet të mbajë redaktuesi.
Wikipedia:Lista e Wikipedianëve sipas redaktimeve WP:WSR
WP:LWR
Lista e Wikipedianëve sipas numërit të redaktimeve që kanë bërë.
Wikipedia:Botët WP:BOT Faqja e projektit për rrobotët që bashkëveprojnë në Wikipedia.
Wikipedia:Botët/Kërkesë për miratim WP:KPMR
WP:B/KPM
WP:B/RFA
Kërkesë për miratim/aprovim të rrobotit, që të jepet "bot flag" ose status si rrobot.

Lista e shkurtesave (Artikuj)[përpunoni burim]

  • Lista aktuale e shkurtesave të fjalëve (jo shkurtesat wikipedia) ndodhet te Lista e shkurtesave.
  • Shkurtimet ekzistuese ose propozime mbi shkurtime të reja mund të diskutohen edhe tek faqja e diskutimeve.