Wikipedia:WikiGap/Shqipëri

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
WikiGap
WikiGap.svg
Përshëndetje dhe mirësevini në projektin WIKIGAPǃ #WikiGap është iniciativë nga Ambasadat suedeze dhe Wikimedia-s për mbledhjen e personave nëpër tërë botën me synim të rritjes së artikujve nga dhe për gratë dhe vajzat në Wikipedia.
Rreth projektit
Data/Ora8 MARS 2018/ 13ː00
VendndodhjaTiranë, Fier, Shkodër
MbështetWIKIGAP
Përdorni social median për të promovuar punën tonë
FacebookEdit-a-thon "Gratë Shqiptare në Wikipedia"
Twitter#wikigap
commonscommons
Hashtag#wikigap

Shqip:


Së bashku mund të ngushtojmë hendekun gjinor në internet! Wikipedia është enciklopedia më e madhe online në botë. Përmbajtja e saj krijohet e gjitha vullnetarisht dhe ka potencialin t’i japë ngjyra këndvështrimit tonë për botën. Si në gjithë shoqërinë edhe në Wikipedia ka një pabarazi të madhe gjinore. Informacioni mbi gratë dhe vajzat në Wikipedia është katër herë më i vogël se informacioni mbi burrat dhe djemtë. Në Wikipedian shqiptare hendeku gjinor është edhe më i madh. Vetëm 15% e 9,271 biografive të publikuara në shqip i përkasin grave dhe vajzave. Kjo do të thotë se informacioni rreth burrave është gjashtë herë më i madh. Ne duam ta ndryshojmë këtë! Në ditën Ndërkombëtare të Gruas, 8 Mars 2018, Ambasada Suedeze në Shqipëri, në bashkëpunim me portalin për të drejtat e njeriut Historia Ime dhe ndihmën e grupit shqiptar të Wikipedianëve organizojnë serinë e parë të #WikiGap editathon mbi gratë shqiptare në Wikipedia. Ky aktivitet do të zhvillohet njëkohësisht në 3 qytete: Tiranë, Fier dhe Shkodër. Nëse ndodhesh në një nga qytetet (Tiranë, Fier dhe Shkodër) dhe ke dëshirë t’i bashkohesh nismës për të kontribuar në Wikipedia për gratë shqiptare në art, aktivizëm, shkencë dhe biznes, të ftojmë të regjistrohesh këtu brenda datës 5 Mars 2018. Numri i pjesëmarrësve është i limituar deri në 10 pjesëmarrës për secilin qytet. Kush mund të marrë pjesë: Të gjithë të rinjtë e interesuar, studentët dhe aktivistët e rinj që duan të kontribuojnë në ngushtimin e hendekut gjinor në internet dhe forcimit të figurës së gruas në enciklopedinë online - Wikipedia. Inkurajojmë pjesëmarrjen e vajzave, të rinjve nga zonat rurale, të rinjtë me aftësi ndryshe, të rinjtë LGBTI, Rom & Egjiptian etj.

  • Ky editathon do të zhvillohet në gjuhën shqipe.

Data e eventit: 8 Mars 2018 Ora: 13:00 - 17:00

  • Tiranë - Ambasada e Suedisë në Shqipëri
  • Fier - Qendra Rinore "Epoka e Re"
  • Shkodër - Organizata "Intelektualët e Rinj, Shpresë"


English:


Wikipedia is the world’s largest online encyclopaedia. Its content has the potential to colour our view of the world. But there is a great imbalance on Wikipedia, like in society at large. There are four times as many articles about men as there are about women. On Wikipedia in Albania, the gender gap is even bigger. Only 15% of the 9,271 published articles, are about women and girls. This means that information about men is six times larger. We want to change this! On International Women’s Day, March 8 2018, the Swedish Embassy in Albania in cooperation with the human rights news Project “Historia Ime” and the help of the Albanian Wikipedia Group will organize the first series of #WikiGap edit-a-thon on Albanian women on Wikipedia. This activity will be held simultaneously in three cities: Tirana, Fier and Shkodra. If you are in one of these cities (Tirana, Fier, Shkodra) and you want to join this initiative to contribute about Albanian women in art, activism, science and business, we invite you to register here by March 5 2018. The number of participants is limited to 10 per city. Who can participate? All young people interested, students and young activists who want to contribute to narrowing the gender gap on the internet and strengthening the women’s representation on the online encyclopaedia. We encourage the participation of girls, young people from rural areas, young people with disabilities, LGBT youth, Roma & Egyptian youth etc.

  • This editathon will be held in Albanian language

Event date: 8 March 2018 Time: 13:00 - 17:00

  • Tirana – Embassy of Sweden in Albania
  • Fier - "Epoka e Re" Youth Centre
  • Shkodra - "Intelektualët e Rinj, Shpresë", organization

Organizatorë