Jump to content

Wikipedia:WikiProjekti Gratë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Mirësevini në WikiProjektin Gratë! Ne jemi një grup redaktuesish që synojmë të përmirësojmë mbulimin e Wikipedia-s për temat e grave. WikiProject Gratë sjell përdoruesit e të gjitha gjinive, orientimeve seksuale, vendeve gjeografike dhe prapavijave personale së bashku për të diskutuar dhe bashkëpunuar në mbulimin e përmbajtjes së grave në Wikipedia. Dije se ne ju mirëpresim për të marrë pjesë në fushëveprimin e projektit, pavarësisht nëse jeni anëtar i projektit.

WikiProjekti Women in Red - objektivi i të cilit është të kthehej lidhje e kuqe në blu brenda fushëveprimit të projektit. Qëllimi i projektit përfshin gratë - reale dhe imagjinare - biografitë e tyre dhe veprat e tyre, të interpretuara gjerësisht