Zhvillimi i stileve në veprat e kompozitorëve shqiptarë të Kosovës

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Zhvillimi i stileve në veprat e kompozitorëve shqiptarë të Kosovës me autor Engjëll Berisha dhe Rauf Dhomi (red.). Botuar në Prishtinë nga ETMM, në vitin 1997. Pj. I e librit me 164 faqe.