Jump to content

ASP.NET

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

ASP.NET është një kornizë programimi ndërtuar në gjuhën e përbashkët (common language runtime) që mund të përdoret në shërbyes për të ndërtuar aplikime të fuqishme web-i. ASP.NET ofron disa avantazhe të ndryshme që jan të rëndësishme ndaj modeleve të tjera të mëparshme në zhvillimin e web-it.

Performancë e përmirsuar. ASP.NET është kod i kompiluar që vepron në server.

Vegël perkrahëse e clasit botëror. Korniza ASP.NET përmban një kuti veglash (toolbox) dhe designer të pasur në ambientin zhvillues të integruar në Visual Studio. Kontrolle për serverin që përdoren duke in tërhequer dhe lëshuar, mjedisi ku punoj të jep mundësinë që të krijosh pa i shkruar kodet vet.

Fleksibiliteti dhe fuqija e tij. Për arsye se ASP.NET është e bazuar në (common language runtime), fuqija dhe fleksibiliteti i gjithë platformes është në dispozicion të zhvilluesve të aplikimeve në web. ASP.NET është një gjuh e pavarur. Ju mund të zgjidhni gjuhën që ju përshtatet juve.


ASP.NET përkrah tre gjuh programimi: C#, Visual Basic dhe JScript. Në këtë tutorial ne do të përdorim Visual Basic si gjuh në ndërtimin e aplikimeve tona në web.

Shpjegimet e me poshtme do tju ndihmojnë të kuptoni gjuhën e Visual Basic.

Deklarimi i ndryshoreve

Dim x As Integer

Dim s As String

Dim s1, s2 As String

x,s,s1 jan ndryshoret. Pra ato duhet te deklarohen para se te therriten më vonë në kod.

Çfar jan deklaratat psh. Response.Write("foo")

Nëse dëshiron të bësh një koment atëher para një fjale ose një rrjeshti vendosni një thonjëzë (').

psh. 'ky është një koment.

'edhe ky