Jump to content

Absurdizmi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Absurdizmifilozofi, i referohet konfliktit midis prirjes njerëzore për të kërkuar vlera dhe kuptim të qenësishëm në jetë, dhe paaftësisë njerëzore për të gjetur ato në një univers të pakuptimtë, kaotik dhe irracional. [1] Universi dhe mendja njerëzore nuk e shkaktojnë secila veçmas Absurdin, por përkundrazi, Absurdi lind nga bashkë-ekzistenca e tyre kontradiktore dhe në kohë të njëjtë. Si filozofi, absurdizmi eksploron më tej natyrën themelore të Absurdit dhe si individët, pasi të bëhen të vetëdijshëm për të, duhet t'i përgjigjen atij. Filozofi absurd, Albert Camus deklaroi se individët duhet të përqafojnë ndjenjën absurde të ekzistencës njerëzore. Ai pastaj promovon jetën e pasur me përvoja vullnetplot. [2] Absurdizmi ndan disa koncepte, dhe një model të përbashkët teorik, me ekzistencializmin dhe nihilizmin. Ai e ka origjinën në punën e filozofit danez të shekullit XIX, Søren Kierkegaard, i cili zgjodhi të përballonte krizën me të cilën njerëzit përballen njerëzit me Absurdin duke zhvilluar filozofinë e tij ekzistencialiste. [3] Absurdizmi si një sistem besimi lindi nga lëvizja ekzistencialiste evropiane që pasoi, konkretisht kur Camus kundërshtoi disa aspekte të asaj linje mendimi filozofike [4] dhe botoi esenë e tij Miti i Sizifit.Pasojat e Luftës së Dytë Botërore siguruan mjedisin shoqëror që stimuloi pikëpamjet absurdiste dhe lejoi zhvillimin e tyre popullor, veçanërisht në vendin e shkatërruar të Francës.