Alfred Stock

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Alfred Stock

Alfred Stock16 korrik 1876 në Danzig, Gjermani dhe vdiq më 12 gusht 1946 në Dessau. Gjatë shysmës së parë të shekullit XX, ishte kimisti inorganik më i shquari në gjermani. Zbulimet e tija më kryesore ishin elemnetet Bori, Siliciumi dhe Hidrargirumi.

Jeta

Stock lindi në Danzig dhe u arsimua në gjimnazin Friedrich-Werder në Berlin. Në 1894 filloi studimet për kimi në Universitetin Friedrich Wilhelm në Berlin. Pasi mbaroi disertacionin e tij për ndarjen sasiore të arsenikut dhe antimonit në veprat e Emil Fischer, ai mori gradën e doktoraturës.

Në vitin 1899 ai punoi me kimistin dhe toksikologun francez Henri Moissan në Paris për një vit. Atij iu dha detyra të sintetizonte komponimet ende të panjohura të borit dhe silikonit. Pesë vjet më vonë ai u bë profesor në Universitetin e Breslaut. Në vitin 1916 ai pasoi Richard Willstätter si drejtor në Institutin Kaiser Wilhelm për Kiminë në Berlin. Pas një helmimi të rëndë me merkur, ai u bë drejtor i Departamentit të Kimisë në Technische Hochschule në Karlsruhe nga viti 1926 deri në 1936. Në vitin 1932 ai ishte profesor i ftuar në Universitetin Cornell në Itaka, Nju Jork për katër muaj.

Anëtar i NSDAP (Partisë Kombëtare Socialiste të Punëtorëve Gjermanë) që nga viti 1933, Stock ishte antisemitik.[3] Nga 6 shkurt 1936 deri më 7 maj 1938 Stock ishte president i Shoqatës Gjermane Kimike. Bombat në Luftën e Dytë Botërore dëmtuan shtëpinë e Stock. Në shtator 1943 ai dhe gruaja e tij u transferuan në Bad Warmbrunn në Silesia, por fluksi i refugjatëve i detyroi ata të lëviznin përsëri drejt perëndimit në shkurt 1945. Ata gjetën strehim në Aken (afër Dessau). Pas luftës në 1946, Stock u përpoq të rigjallëronte kiminë gjermane me leksione dhe kujtime. Ai ishte i njohur për kërkimin e tij pionier mbi hidridet e borit.


Hulumtimi mbi hidridet e borit dhe silikonit

Në 1909 Stock filloi studimin e hidrideve të borit - përbërjet kimike të hidrogjenit të borit me formulë të përgjithshme BxHy - në Breslau. Për shkak të reaktivitetit të tyre ekstrem dhe ndezshmërisë në ajër, hidridet e borit nuk mund të pastroheshin deri në zhvillimin e metodave të ndarjes duke përdorur kolektorë me vakum të lartë rreth vitit 1912. Ai kreu punë të ngjashme me hidridet e silikonit. Hidridet e borit dhe silikonit përfaqësonin familjen e parë të përbërjeve binare që iu afruan pasurisë së hidrokarbureve për sa i përket diversitetit strukturor. Jo vetëm që hidridet e borit shfaqnin veti sfiduese, strukturat e tyre ishin gjithashtu të pazakonta. Zbardhja e strukturave dhe modeleve të lidhjes shoqëruese zgjeruan në mënyrë dramatike fushën e kimisë inorganike. Hidridet e borit si diborani u zhvilluan më vonë në një sërë reagentësh për sintezën organike, si dhe një burim ligandësh të ndryshëm dhe blloqe ndërtimi për studiuesit. Me Henri Moissan, Stock zbuloi boridin e silikonit.


Kërkime në fusha të tjera të kimisë inorganike

Kërkime në fusha të tjera të kimisë inorganike Në vitin 1921, Stock përgatiti për herë të parë beriliumin metalik duke elektrolizuar një përzierje të shkrirë të fluorideve të natriumit dhe beriliumit. Kjo metodë e bëri beriliumin të disponueshëm për përdorim industrial, si për aliazhe dhe gota speciale dhe për të bërë dritare në tuba me rreze X.

Ai ishte gjithashtu me ndikim në kiminë e koordinimit. Termi "ligand" u përdor për herë të parë nga Stock në 1916. H. Irving dhe R.J.P. Williams miratoi termin në një punim të botuar në vitin 1948. Monodentate, biidentate, tridentate karakterizonte numrin e ligandëve të lidhur me një metal. Duke pasur parasysh prezantimin e konceptit të ligandit, ai ishte gjithashtu në gjendje të nxirrte më tej idenë e këndit të kafshimit dhe aspekteve të tjera të kelimit.

"Sistemi i aksioneve", i botuar për herë të parë në 1919, ishte një sistem nomenklature mbi komponimet binare. Me fjalët e tij, ai e konsideroi sistemin si "të thjeshtë, të qartë, menjëherë të kuptueshëm, të aftë për zbatimin më të përgjithshëm". Në vitin 1924, një komision gjerman rekomandoi që të miratohej sistemi i aksioneve me disa akomodime. FeCl2, i cili do të ishte quajtur klorur hekuri (2) sipas idesë origjinale të Stock, u bë klorid hekuri (II) në propozimin e rishikuar. Në vitin 1934 Stock ra dakord për përdorimin e numrave romakë, por preferoi të mbante vizën dhe të hidhte kllapat. Edhe pse ky sugjerim nuk është ndjekur, sistemi i Stocks mbetet në përdorim në mbarë botën.


Pensionimi dhe vdekja

Pas daljes në pension në 1936, Stock u zhvendos nga Karlsruhe në Berlin. Ai vdiq në Aken, një qytet i vogël afër Dessau, në gusht 1946 në moshën 70-vjeçare.