Alija Xhogoviq

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Alia Xhogoviq i lindur në 1929 në Laho, pranë Bijelo Poles në Sanxhak, është shkrimtar boshnjak.

Ai studioi në Fakultetin Filozofik në Beograd, letërsinë dhe gjuhën jugosllave. Alia diplomua në vitin 1955. Xhogoviqi është një kontribues i madh në projektet e onomastikës të i Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve (SANU). Ai mori pjesë në kongrese të shumta të folklorit ndërkombëtare dhe jugosllave onomastikës, leksikologa, dialektologji, antropologji dhe etnologji, si dhe në shum konferenca të turkologëve.

Poezitë dhe hulumtimet e tija letra janë përkthyer në gjuhën shqipe, turke dhe angleze.

Xhogoviq është përfshirë në shum antologji të ndryshme poetike të Kosovës dhe Sanxhakut . Ai është anëtar i shumë shoqatave të shkrimtarëve.