Artan Fuga

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko
Artan Fuga.jpg

Artan Fuga, anëtar i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë, mban titullin “profesor”. Ka mbrojtur gradën e doktorit të shkencave në Shqipëri, në filozofi, si dhe në Francë, në fushën e shkencave të komunikimit dhe të informimit. Më pas, po atje, bëhet titullar i diplomës së doktorit të habilituar në shkencat humane dhe sociale (filozofi). Ka kualifikimin “Profesor i universiteteve”, dhënë nga Këshilli Kombëtar i Universiteteve në Francë. Aktualisht është pedagog në Universitetin e Tiranës.

Diplomuar në filozofi në Universitetin e Tiranës në vitin 1978, profesor Fuga ka një karrierë shumë të pasur akademike dhe profesionale. Në vitet 1981 - 1997 ai ka punuar në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Juridike (më vonë Fakulteti i Shkencave Sociale) si pedagog, përgjegjës i sektorit shkencor të filozofisë dhe të sociologjisë, përgjegjës i katedrës së historisë së filozofisë dhe më pas si përgjegjës i departamentit të filozofisë e sociologjisë.

Në periudhen 1998 - 2003 ai punoi si lektor pranë departamentit të sociologjisë të Universitetit Paris - X - Nanterre në Francë. Nga viti 2004 e deri më sot prof. Fuga jep mësim si Profesor i ftuar në Universitetin Paris - II, Assas, Francë; si Profesor në lëndën "Europa dhe komunikimi nderkulturor" në nivel Master në Universitetin Paris - X - Nanterre, France, dhe shërben edhe si punonjës shkencor i asociuar pranë laboratorit LADYSS (Cnrs - Universiteti Paris - 10, Francë). Njëkohësisht ai ka vijuar kontributin e vet si Profesor titullar në departamentin e gazetarisë dhe të komunikimit dhe lektor në degën e filozofisë dhe të sociologjisë të Universitetit të Tiranës. Nga shkurti 2008 Prof.Dr. Artan Fuga është zgjedhur përgjegjës i Departamentit të Gazetarisë të këtij Universiteti.

Vit pas viti profesor Fuga ka thelluar kualifikimin e vet shkencor duke u bërë një nga emrat më të shquar të shkencave t ë filozofisë, sociologjisë dhe komunikimit në vend. Në vitin 1986 ai mbrojti gradën Doktor në filozofi në Universitetin e Tiranës. Më 1993 ai bëhet titullar i diplomës së studimeve të thelluara në filozofi në Universitetin Paris 10 - Nanterre, Francë. Në 1997 bëhet Doktor në shkencat e komunikimit dhe informimit në Universitetin Paris 2, Francë. Ndërsa në vitin 1998 - Doktor i habilituar në shkencat sociale dhe humane (Filozofi) në Universitetin Paris 10 - Nanterre. Në vitin 2000 i jepet titulli "Profesor" në Universitetin e Tiranës. Në 2004 ai shpallet "Profesor i Universiteteve" në Francë, titull ky i rikonfirmuar më 2008.

Prof.Dr. Artan Fuga është autor i shumë librave në fushën e filozofisë, sociologjisë, komunikimit dhe publicistikës, siç janë: "Shtigje drejt guvës së gjarpërit" (Ora, Tiranë, 2002); "Ikja nga kompleksi i Rozafës" (Dukagjini, Peje, 2000); "Majtas Jo Djathtas" (Ora, Tiranë, 2003); "Shoqëria periferike" (Ora, Tiranë, 2004); "Lexime në komunikim" (Ora, Tiranë, 2005); "Rrota e Mundimit" ( Duda, Tiranë, 2007); "L'Albanie entre la pensée totalitaire et la raison fragmentaire" (L'Harmatan, Paris, 1998); "Identités périphériques en Albanie" (L'Harmatan, Paris 2000); "Les mots dans communication politique en Albanie" (L'Harmatan, Paris, 2003). Prof. Fuga është gjithashtu autor i dhjetëra botimeve në akte konferencash shkencore ndërkombëtare dhe në revista shkencore të huaja. Ai ka marre pjesë edhe në disa në ekipe ndërkombëtare të kërkimit shkencor dhe ekspertizës. Në Departamentin e Gazetarise është lektor titullar i lëndëve : "Hyrje në komunikim", "Filozofi komunikimi", "Teoritë e komunikimit" dhe "Sociologji komunikimi".

Karriera profesionale

Anëtar i Akademisë së Shkencave 2007, Përgjegjës i Departamentit tê Gazetarisë, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, UT 2005, Emëruar anëtar i Këshillit të Kualifikimit Shkencor 2005, Emëruar anëtar i Këshillit tê Arsimit të Lartë dhe të Shkencës 2007, Emëruar anëtar i këshillit drejtues të Qendrës së Studimeve Albanologjike 2004 – 2007, Profesor titullar ne departamentin e gazetarise dhe te komunikimit, prane Universitetit te Tiranes. Lektor ne degen e filozofise dhe te sociologjise te Universitetit te Tiranes. Profesor i ftuar ne Universitetin Paris – II, Assas, Francë Profesor ne lenden “Europa dhe komunikimi nderkulturor”, ne nivel Master, ne Universitetin Paris – X – Nanterre, Francê Punonjës shkencor i asociuar pranê laboratorit LADYSS (Cnrs – Universiteti Paris – 10, Francë) 2003 - 2004. Pedagog prane departamentit të gazetarise dhe departamentit te filozofi – sociologjisë, Universiteti i Tiranës. 1998 - 2003. Lektor prane Departamentit te Sociologjise te Universitetit Paris – X – Nanterre, France. 1993 - 1997. Pergjegjes i Departamentit te Filozofise dhe Sociologjise te Fakultetit te Shkencave Sociale te Universitetit te Tiranes. 1990 – 1992. Pergjegjes i katedres se Historise se Filozofise prane Fakultetit te Shkencave Sociale te Universitetit te Tiranes. 1988 - 1990. Pergjegjes i Sektorit Shkencor te Filozofise dhe te Sociologjise te Fakultetit te Shkencave Politike e Juridike. 1981 - 1988. Pedagog ne Fakultetin e Shkencave Politike e Juridike te Universitetit te Tiranes. Kualifikimi shkencor

- 1986. Doktor ne filozofi ne Universitetin e Tiranes. - 1993. Titullar i diplomes se studimeve te thelluara ne filozofi ne Universitetin Paris X – Nanterre, France. - 1997. Doktor ne shkencat e komunikimit dhe informimit ne Universitetin Paris II, France. - 1998. Doktor i habilituar ne shkencat sociale dhe humane (Filozofi) në Universitetin Paris X - Nanterre. - 2000. Titulluar « Profesor » ne Universitetin e Tiranës. - 2004. Kualifikuar « Profesor i Universiteteve », Francë. (I rikonfirmuar më 2008) 5. Libra të botuar në Shqipëri dhe jashtë shtetit

1. Shtigje drejt guves se gjarperit, Ora, Tirane 2002 2. Ikja nga kompleksi i Rozafes, Dukagjini, Peje 2000 3. Majtas Jo Djathtas, Ora, Tirane 2003 4. Shoqëria periferike, Ora, Tiranë 2004 5. Lexime në komunikim,Ora, 2005 6. Rrota e Mundimit, Dudaj, 2007 7. L’Albanie entre la pensée totalitaire et la raison fragmentaire, L’Harmatan, 1998 8. Identités périphériques en Albanie, L’Harmatan, Paris 2000 9. Les mots dans communication politique en Albanie, L’Harmatan, 2003 6. Botime në akte konferencash shkencore ndërkombëtare

10. Construction, définition et distribution des concepts et des normes juridiques, politiques et culturels dans une démocratie en transition », in Philosophie et démocratie en Europe, (Bashkautor), (135 - 148), Sofia 1998 11. « Exclusion catégorielle et servitude », Modernité de la servitude (Bashkautor) (pp. 69 - 84), L'Harmattan, Paris 1998 12. « La question nationale au Kosovo et la vie politique en Albanie », De la question nationale albanaise au Kosovo, (Bashkautor), (pp. 88 - 102), Bruxelles 1999 13. Artan FUGA, « En avant vers le passé (L’avenir imaginaire comme outil de recomposition perpétuelle du mythe de l’origine de la nation albanaise) », Ethnographie et propagandes, pp. 345-357, Presses Universitaires de Nancy, 2000


Pjesëmarrje në ekipe ndërkombëtare kërkimi shkencor:


1. Sfera publike europiane, projekt shkencor i financuar nga Komisioni Europian (2007 – 2011) 2. Politikat e fqinjësisë në Europë, projekt i financuar nga Egide, Francë (2008 – 2009) 3. Qytetet kufitare dhe kufijtë midis qyteteve, bashkdrejtues projekti, financuar nga laboratori LADYSS (CNRS – Universiteti Paris – 10, Francë)