Cnc

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

CNC - Computer Numerical Controlled CNC - Drejtimi numerik i kompjuterizuar

Drejtimi numerik ('NC') i referohet automatizimit të makinave metal prerëse[ang., machine tools] që janë drejtuar nga komandat e koduar te programuara në një magazinim te mesem, në krahasim me të kontrolluaren me dorë ose me anë të levave. Të makinat e drejtuara numerike (NC), programimi i copave punuese si të makinat NC (Torno, frezë, shpim, retifikim, deformim dhe shtancim etj.) bëhët në mënyrë manuale duke i shënuar të gjitha urdhrat e fjalive me G dhe M codet në bazë të gjeometrisë së copës punuese. Pra dallimi kryesor në mes makinave NC dhe CNC është se programimi i NC-ve, realizohet në mënyrë manuale ndersa të makinat CNC programimi realizohet në mëyrë kompjuterike (pra bartja e progamit mund të bëhët edhe përmes wireless, USB etjerë). Makinat e para NC u ndërtuan në vitet 1940 dhe '50s, bazuar në mjetet ekzistuese që janë modifikuar me motorët që lëviznin kontrollet dhe që duhet të ndiqnin pikat dhe qe futen në sistemin me shirit letër. Këto mekanizma ne fillim u rriten shpejt me kompjuter analog dhe dixhital, krijon modernen Drejtimi numerik i kompjuterizuar" (CNC) makinë që ka revolucionarizuar procesin e projektimit."

"Në sistemet moderne të makinave CNC,në fund të fundit komponenti i dizenjuar është shumë e përdorur. Programet prodhojnë një skedar kompjuteri që është interpretuar për nxjerrjen e komandave të nevojshme për të operuar një makinë të veçantë nëpërmjet një procesi postimi, dhe pastaj të ngarkuar në makinat CNC për prodhim. Ndonjë komponenti të veçantë mund të kërkojnë përdorimin e një numri të mjeteve të ndryshme, stërvitje, moderne makina shpesh kombinohen mjete të shumta në një qelizë të vetme. Në raste të tjera, një numër i makinave të ndryshme janë përdorur me një kontrollues të jashtëm dhe të njeriut apo operatorëve që lëvizin automatikisht komponent nga makinë në makinë. Në të dy rastet, seri komplekse e hapave të nevojshme për të prodhuar ndonjë pjesë është e automatizuar shumë dhe prodhon një pjesë që nga afër ndeshjet e dizajnit origjinal CAD."