Jump to content

Daveti

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Daveti (Dauah) është përshkruar edhe si detyrë që të "inkurajojnë aktivisht shokët e myslimanëve në praninë e devotshmërisë të madh në të gjitha aspektet e jetës së tyre", një përkufizim i cili është bërë në qendër të mendimit bashkëkohor islam.

Në Kur'an, thirrja termi ka shqisat e tjera. Në suren 30:25 të Kuranit, ai tregon thirrjen për të vdekurit të rritet në Ditën e Gjykimit (Kiameti). Kur përdoret në Kuran është në përgjithësi i referohet ftesës së Allahut për të jetuar sipas vullnetit të tij. Kështu, kur përdoret në shekujt e parë të Islamit, ajo gjithnjë referuar përmbajtjes së këtij mesazhi dhe është përdorur ndonjëherë "interchangeably" me Sheriatit dhe Din (fe).