Kiameti

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kijameti është fjalë me të cilën njihet dita e fundit e ekzistimit të njeriut dhe gjitha krijesave që jetojnë dhe ekzistojnë në këtë botë. Kijameti është dita e shktërrimit të Tokës nga ana e Krijuesit.

Argumentet e kijametit[edit | edit source]

shenjat ekijametit si jon

Shenjat e kijametit[edit | edit source]

termetet e fucishe

Ajetet Kur'anore mbi kijametin[edit | edit source]

Hadithet mbi kijametin ja nisin me ra derra tvegjel prej qjellit.

Shih edhe[edit | edit source]