Ajeti

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Ajeti është njësi përbërëse e Kur'anit. Kur'ani, libri i shenjtë i muslimanëve, në tërësi është i strukturuar nga dy nivele tërësishë: sure dhe ajete. Suret Kur'anore janë të përbëra nga ajetet që janë njësia themelore e Kur'anit.

Ajetet Kur'anore mund të jenë të përbëra që na 2 shkronja e gjer në më shumë fjalë.

Ajetet që janë të përbëra nga 2 apo disa shkronja ndaras zakonisht paraqiten në fillim të sureve, kështu për shembull kemi Suretu El Bekare (Elif, Lamë, Mimë.) , Suretu Ali Imran (njejt (Elif, Lamë, Mimë.), Suretu Jasinë (Ja, Sinë) etj.