Jump to content

Surja el-Hakka

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
الحاقة

Surja el-Hakka është surja e 69 e radhitur në Kur'an, ka 52 ajete.

Përmbajtja[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1.Momenti i katastrofës së përgjithshme (kijameti).

2.Ç'është kijameti?

3.Çka të mësoi ty se ç'është kijameti?

4.Themudi dhe Adi përgënjeshtruan tronditjen (kijametin).

5.Sa i përket Themudit, ata u shkatërruan me krismë të tmerrshme.

6.Ndërsa Adi është shkatërruar me një erë të fortë, të pakufishme.

7.Atë Ai e lëshoi kundër tyre shtatë net e tetë ditë rresht, kur i shihje njerëzit në to të rrëzuar si të ishin trupa hurmash të zgavëruara.

8.A e sheh prej tyre ndonjë që ka mbetur?

9.Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe të përmbysurit (fshatrat e popullit të Lutit), me punë të gabuara.

10.Ata kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre, e Ai i dënoi ata me një dënim edhe më të madh (prej dënimeve të mëparshme).

11.Pasi që uji pat vërshuar, Ne ju bartëm në anije.

12.Për ta bërë atë (ngjarje) përkujtim për ju dhe për ta ruajtur atë veshët që janë përkujtues.

13.E kur të fryhet në surë një e fryme.

14.Dhe të ngrihen toka e kodrat e t'i mëshojnë njëra-tjetrës me një të goditur.

15.Në atë kohë ndodh e vërteta (kijameti).

16.E qielli çahet, pse ai atë ditë është i rraskapitur.

17.Dhe engjëjt qëndrojnë në skajet (anët) e tij, e atë ditë tetë (engjëj) e bartin mbi vete Arshin e Zotit tënd.

18.Atë ditë ju do të ekspozoheni (para Zotit), duke mos mbetur fshehtë asnjë sekret juaji.

19.Kujt t'i jepet libri i vet nga e djathta e tij, ai do të thotë: “O ju, qe, lexojeni librin tim!”

20.Unë kam qenë i bindur se do të jap llogarinë time.

21.Dhe ai atëherë është në një jetë të kënaqshme.

22.Në një xhennet të lartë.

23.Pemët e tij i ka krejt afër.

24.(E thuhet) Hani e pini shijshëm, ngase në ditët e kaluara ju e përgatitët këtë.

25.Ndërkaq, kujt i jepen librat e vet nga e majta e tij, ai thotë: “O i mjeri unë, të mos më jepej fare libri im.

26.Dhe të mos dijsha fare se çka është llogaria ime.

27.Ah, sikur të kishte qenë ajo (vdekja e parë) mbarim i amshueshëm për mua.

28.Pasuria ime nuk më bëri fare dobi.

29.U hoq prej meje çdo kompetencë imja.

30.U thuhet zebanive: Kapeni atë, vëndojani prangat!

31.Pastaj atë futeni në xhehennem...

32.Mandej lidheni atë me një zinxhirë të gjatë shtatëdhjetë kutë.

33.Se ai ka qenë që nuk besoi All-llahun e madhëruar.

34.Ai nuk nxiste për t'i ushqyer të varfërit.

35.Ai sot nuk ka këtu ndonjë mik.

36.As ushqim tjetër përveç të të shplarave.

37.Që atë nuk e ha kush, pos mëkatarëve.

38.Pra Unë betohem në atë që e shihni!

39.Edhe në atë që nuk e shihni!

40.Se me të vërtetë ai (Kur'ani) është fjalë (e Zotit) që e lexon i dërguari i ndershëm.

41.Ai nuk është fjalë e ndonjë poeti, po ju nuk besoni.

42.Nuk është as fjalë e ndonjë falltori, po ju nuk përkujtoheni.

43.Është zbritje prej Zotit të botëve!

44.Sikur të trillonte ai (Muhammedi) për Ne ndonjë fjalë!

45.Ne do ta kapim atë me fuqinë Tonë.

46.E pastaj do t'ia këputnim atij arterien e zemrës.

47.E askush prej jush nuk do të mund të ndërhynte për mbrojtjen e tij.

48.Ai (Kur'ani) është këshillë për të ruajturit.

49.S'ka dyshim se Ne dimë që prej jush ka që e përgënjeshtrojnë.

50.Ai (Kur'ani) njëmend do të jetë dëshpërim për jobesimtarët.

51.Ai është e vërteta bindëse!

52.Andaj, ti lartësoje nga të metat Zotin tënd të madhëruar!

Përbërja[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Komente[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Tjera të dhëna[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shih edhe këtë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Wikibooks:Category
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:
Wikibooks:Category
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]