Jump to content

Surja en-Nas

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Sureja En Nas (arabisht: سورة الناس‎ Njerëzit) është surja e 114 dhe e fundit në Kuran me 6 ajete. Mekase. Është synnet që të thuhet ky sure para gjumit. Poashtu është sure që e lut Allahun për mbrotje nga Shejtani.

Surja en-Nas
  1. KUL E'UDHU BIRABBIN-NAS.
  2. MELIKIN-NAS.
  3. ILAHIN-NAS.
  4. MIN SHERR-RRIL UES-UASIL HAN-NAS.
  5. EL-LEDHI JU-UES-UISU FI SUDURIN-NAS.
  6. MINEL-XHINNETI UEN-NAS.

Al Nas do të thotë njerëz. Së bashku me suren Felek dhe Ikhlas njihen si ajetet e strehimit.

Këtu në vend se të thuhet E'udhu-billahi (Kërkoj strehim tek Allahu), një lutje është mësuar të kërkojnë strehim Allahut duke iu referuar tre atributeve të Tij: së pari, se Ai është nas Rabb-un, dmth Mbështetësi, i dyti, Malik në nas sunduesin i gjithë njerëzimit; dhe e treta, se Ai është All-llahu-un-nas, dmth Zot i vërtetë i gjithë njerëzimit, (Këtu, duhet të kuptojnë qartë se fjala Allah është përdorur në dy kuptime në Kur'an: së pari për të gjë ose personi që është praktikisht e qenit adhuronin edhe pse ajo ose ai nuk ka të drejtë për të adhuruar, të dytë, për atë që ka të drejtë për të adhuruar, që është në fakt Hyjnia nëse njerëzit e adhurojnë Atë ose jo, kudo që kjo fjalë është përdorur për Allahun, ajo është përdorur në pjesën e dytë që do të thotë). Duke kërkuar strehim me anë të këtyre tre atributeve të thotë: "Unë kërkoj mbrojtje me atë Perëndi, Ai, duke qenë Furnizuesi, Mbreti dhe hyjninë e njerëzve, ka pushtet të plotë mbi ta, plotësisht mund t'i mbrojë ata dhe të vërtetë mund të shpëtojë ata nga e keqja, për të shpëtuar veten dhe të tjerët nga të cilat unë jam duke kërkuar strehim Tij Jo vetëm këtë:. që vetëm Ai është Furnizuesi, Mbreti dhe Hyjnia, për këtë arsye, nuk ka askush pos Atij, të cilit unë mund të kërkojnë strehim dhe ai mund të japë strehim të vërtetë. Duke kërkuar strehim prej waswas (pëshpëritje) do të thotë se kërkuesi kërkon strehim tek Allahu prej ligësis së shejtanit. Prandaj Allahu udhëzon thirrësin që të kërkon strehim vetëm tek ai prej këqiave të njerëzve të ligë. Shejtani çdo herë tenton ta pengoj besimtarin, për këtë arsye në Kuran thotë: E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te All-llahu. (Ar'af 7:200)

  • Islami
  • Sureja Felek dhe Nas  Sureja Felek është sureja e 113-të, kurse sureja Nas, është e 114-ta dhe e fundit.  Transmeton Ukbe b. Amir el Xhuhenij r.a. se Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Sonte më janë zbritur ajete të cilat asnjëherë më parë nuk janë zbritur! Sureja Felek dhe surja Nas”.55  Nga Aisha r.a.h. se Pejgamberi salallahu alejhi ve selem ka thënë: “Me të vërtetë, kur Pejgamberi salallahu alejhi ve selem shkonte në shtratin e tij në mbrëmje, i bashkonte duart e tij dhe frynte në to, pastaj lexonte: Kul huvallahu Ehad, Felek dhe Nas, pastaj e prekte të gjithë trupin duke filluar prej koke, këtë e përsëriste tre herë”.56

Lidhje të jashtme

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
Wikibooks:Category
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:
Wikibooks:Category
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë: