Surja el-Mearixh

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Surja el-Mearixh është surja e 70 e radhitur në Kur'an, ka 44 ajete.

Përmbajtja[edit | edit source]

Përbërja[edit | edit source]

Komente[edit | edit source]

Tjera të dhëna[edit | edit source]

Shih edhe këtë[edit | edit source]

Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:

Lidhje të jashtme[edit | edit source]