Surja er-Rrahman

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Surja er-Rrahman është surja e 55 në Kur'an, numri i ajeteve 78.

Teksti[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

''Me emrin e Allahut , Mëshiruesit, Mëshirbërësit!''  1 Rrahmani - (Mëshiruesi - Zoti ynë), 

2 Ai ia mësoi Kur'anin 

3 E krijoi njeriun. 

4 Ia mësoi atij të folurit (të shprehurit, të shqiptuarit). 

5 Dielli dhe hëna udhëtojnë sipas një përcaktimi të saktë. 

6 Edhe yjet edhe bimët i bëjnë përulje (dëshirës së Rrahmanit). 

7 Ai e ngriti edhe qiellin dhe Ai vuri drejtësinë. 

8 Që të mos kaloni kufirin në drejtësi. 

9 Edhe ju mbani me drejtësi peshojën, e mos lëni mangu në peshojë! 

10 Ai edhe tokën e bëri të shtrirë për krijesat. 

11 Në të ka pemë të llojllojta, ka edhe hurma me shporta të mbështjella. 

12 Edhe drithi me kashtën e tij edhe bimët aromatike (ose ushqyese). 

13 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni (ju o njerëz dhe ju o xhinë)? 

14 Ai e krijoi njeriun nga balta e terur si (enë balte) e pjekur. 

15 Dhe Ai krijoi xhinët nga flaka (pa tym) e zjarrit. 

16 E, cilën begati të Zotit tuaj e mohoni? 

17 Zot i dy lindjeve dhe Zot i dy perëndimeve. 

18 E, cilën të mirë të Zotit tuaj e mohoni. 

19 Ai i lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete. 

20 Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk e kapërcejnë. 

21 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

22 Prej atyre të dyve nxirren margaritarë e diamantë. 

23 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

24 Dhe të Atij janë anijet lundruese të ngritura lart si kodra në det. 

25 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

26 Çdo gjë që është në të (në tokë) është zhdukur. 

27 E do të mbetet vetëm Zoti yt që është i madhëruar e i nderuar! 

28 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

29 (Ai mbetet) Atij i drejtohet me lutje kush është në qiej e në tokë dhe Ai në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja (falë mëkate, largon brengosje, jep jetë, jep vdekje, krijon gjendje, zhduk të tjera etj.). 

30 E, cilën të mirë të Zotit tuaj ju po e mohoni? 

31 Ne do të merremi me (llogarinë për) ju, o ju dy të rëndësishmit (njerëz dhe xhinë). 

32 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni ju? 

33 O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë (por ju nuk e keni atë). 

34 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

35 Juve dy grumbujve u derdhet përmbi flakë zjarri dhe do t'u derdhet rem i shkrirë e nuk do të keni mundësi të mbroheni. 

36 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

37 E kur të çahet qielli e bëhet kuq si vaji i shkrirë. 

38 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

39 Atë ditë nuk pyetet për mëkatin e tij, as njeriu as xhini. 

40 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

41 Kriminelët njihen me tiparet e tyre, andaj me rrëmbim kapen për flokë dhe për këmbët e tyre. 

42 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

43 Ja, ky është xhehennemi, të cilin kriminelët e mohonin. 

44 Ata do të sillen vërdallë ndërmjet atij (zjarrit) dhe ujit të vluar deri në kulminacion. 

45 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

46 E, për atë që i pat frikë paraqitjes para Zotit të vet, janë dy xhennete. 

47 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

48 (Xhennete) plot degë me gjethe e pemë. 

49 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

50 Në ata të dy janë dy kroje që rrjedhin. 

51 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

52 Në ata të dy, prej të gjitha pemëve ka nga dy lloje. 

53 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

54 Të mbështetur në kolltukë që i kanë mbulesat e kadifes, dhe pemët e atyre dy xhenneteve janë krejt afër. 

55 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

56 Aty janë ato që përqëndrojnë shikimet e tyre (vetëm në burrat e vet) e që nuk i ka prekur kush para tyre, as njerëz, as xhin. 

57 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

58 Ato janë si xhevahiri e diamanti (të kuqërremta në të bardhë). 

59 E, cilën të mirë nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni? 

60 A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër, pos të së mirës! 

61 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

62 E nën ato dy (xhennete) janë edhe dy xhennete. 

63 Po cilën të mirë nga të Zotit tuaj po e mohoni? 

64 Nga gjelbërimi i shumtë duken të mbyllura në të zi. 

65 E, cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni? 

66 Aty janë dy burime që gjithnjë gurgullojnë. 

67 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

68 Aty, në ata të dy, ka hurma dhe shegë. 

69 E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

70 Aty janë ato (gra) të ndershme e të bukura. 

71 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

72 Ato janë hyri që e kufizojnë ndejën vetëm në shtëpinë (tënde). 

73 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

74 Ato nuk i ka prekur kush para tyre, as njeriu as xhini. 

75 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

76 Aty rrinë të mbështetura në mbështetëse të gjelbra e shtroja të bukura. 

77 E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? 

78 I lartësuar është emri i Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar! 

Përmbajtja[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

E zbritur në Meke, pas sures Er Ra'du, ajete; 78 Meqë është e zbritur në periudhën e parë të shpalljes në Mekë, edhe kjo sure shtron çështjet e themeleve të besimit Islam. Fillon me numërimin e të mirave të llojllojta, të cilat Allahu i madhërishëm ua dhuroi robërve të vet, e në krye të të cilave më e rëndësishmja është mësimi i Kur'anit që përmes Xhibrilit ia mësoi Muhamedit alejhi selam e përmes tij të gjith ymmetit që e besoi. Menjëherë pas numërimit të të mirave, radhiten ajete, të cilët flasin për bukurinë e madhështuar në egzistencë, si në qiej, ashtu edhe në tokë e që dokumentojnë fuqinë e pakufishme të Zotit krijues. Pas përshkrimit të dukurive të dukshme të kësaj bote, i bëhet një vështrim i shkurtër gjendjes kur nuk do të mbetet kush në të, përpos i Përjetëshmi i madhëruar! Prezentohet dhe skena për kriminelët në ditën e kijametit, e edhe e të shpërblyerëve me xhennete, e përfundon me madhërimin dhe lavdërimin e Zotit xh.sh. Quhet; ''Er Rahman''- kaptina e Mëshiruesit, ngase nis me emrin e Zotit, Rahman, emër të cilin e mohonin idhujtarët.

Shih edhe këtë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Wikibooks:Category
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:
Wikibooks:Category
Wikibooks:Category
Wikibooks ka më shumë informacione për ketë temë:

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]