Devijimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Devijimi (lat.Deviacion) dalje jashtë një vijimi b.f. nga vija normal. Kjo shprehje përdoret në disa lëmi shkencore, ku paraqet një kuptim pak a shumë të përkufizuar. Kështu në lëmit shkencore shoqërore si në psikologji, psikiatri, etj. me devijimi kuptojnë veprimet e dalluara nga veprimet e pranuara nga shoqëria në përgjithësi. Në fizikë, zakonisht lëvizjet e treguesit të kompasit që i shmangen polit verior magnetik në drejtim të lindjes ose perëndimit, si pasojë e fushave të vetjake magnetike të makinës lundruesve apo ngase, në të cilat gjendet kompasi.

Devijimi Standard[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Devijimi Standard është një tregues i ndryshueshmërisë i cili tregon sesi janë shpërndarë rezultatet rreth mesatares aritmetike. Llogaritet mbi bazën e të gjithë rezultateve dhe jo vetëm mbi bazën e rezultateve më të skajshme.