Jump to content

Dimensioni i fotografisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Dimensionet e fotografisë së prezantuar në letra vizëluese.

Dimensionet e letrës së fotografive të përdorura në dhjetëditëshin e fundit kanë qenë të formatit të vogël (24x36). Kështu u krijuan formatet si 7x10 ose 9x13 si zmadhime të formatit bazë edhe pse tek këto dimensione duhet të pritej një pjesë e fotografisë. Si standarde merren dimensioni (A6) 10,5 x 14,8. Të gjitha këto dimensione nuk i përshtaten negativit e kamerës digjitale që përdorin dimensionet 4:3 (800x600...).

Përket shkake gjatë përpunimit të ndriçimit të fotografive digjitale në kompjuter duhet paramenduar se në cilat dimensione do të bëhet prezantimi i negativit të fotografisë. Në laboret e pajisura mirë është e mundur që të jepen të dhënat për prerjen e fotografisë (FillIn) në raste se ajo është e papërshtatshme ose mbushjen me të bardhë (FitIn) të zbrazëtirës së mbetur në anët e fotografisë. termet "FillIn" dhe "FitIn" përdoren nga firma Fuji për metodën e parë gjegjësisht të dytën të përdorura në makinat e tyre.

Dimensionet Proporcioni
7 x 10 1,43
9 x 13 1,44
10,5 x 14,8 1,41
10 x 15 1,50
13 x 18 1,38
18 x 24 1,33
20 x 30 1,50
  • ISO 216 1 : √2 - 1:1,414...
  • Mesi i art (1 + √5) : 2 - 1:1,618...
  • Dimensionet më vogla 24 x 36 mm - 1:1,5 ('24/36')
  • Dimensionet e mesme më të vogla 4,5 x 6 cm - 1:1,333...
  • Dimensionet e mesme klasike 6 x 6 cm - 1:1
  • dimensionet e mesme katërkëndëshe 6 x 7 cm
  • Dimensionet e mesme më të mëdha 6 x 9 cm
  • TV 4:3 - 1:1,333...
  • TV 16:9 - 1:1,777...