Diskutim:Kumanova/Arkiva 000

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Kjo faqe këtu është vetëm për diskutim mbi artikullin Kumanova/Arkiva 000. Wikipedia nxit diskutimin mes vullnetarëve të saj dhe nuk do të censurojë komente bazuar në pikëpamjet ideologjike ose politike. Wikipedia nuk do t’i ndryshojë komentet. Ato ose do të publikohen, ose do të fshihen nëse nuk i binden rregullave kryesore.
Shtyp këtu për të filluar një temë të re diskutimi.
Ju lutemi nënshkruani me: – ~~~~

Të gjitha komentet u nënshtrohen këtyre rregullave:

  • Përmbajuni temës!
  • Nuk lejohen: sharje, fyerje, fjalor i papërshtatshëm, gjuhë që përmban urrejtje, sulme personale, thirrje për dhunë ose çdo qëndrim tjetër jo i rregullt.

Katune[Redakto nëpërmjet kodit]

Diskutimet mbi katundet e : Shkupit, Strugës, Ohrit, Manastirit, Kumanovës, Gostivarit, Dibrës, Tetovës.

Nëse dini toponime shqiptare në këtë hapësirë, ju lutem shënoni këtu

Tabela[Redakto nëpërmjet kodit]

Vendbanimet në Kumanovë
Nr Maqedonisht Shqip Latinisht Popullsia Sipërfaqja Kryetari
01 mk:Агино Село Agino Sella Agino Selo ?1 ?2 ?3
02 mk:Бедиње Bedinja Bedinje ?1 ?2 ?3
03 mk:Биљановце Biljanovci Biljanovce ?1 ?2 ?3
04 mk:Брзак Bërzaku Brzak ?1 ?2 ?3
05 mk:Вакв Vakëfi Vakv ?1 ?2 ?3
06 mk:Винце Vincë Vince ?1 ?2 ?3
07 mk:Горно Коњаре Kojnkare e epërme Gorno Konjare ?1 ?2 ?3
08 mk:Долно Коњаре Kojnare e poshtme Dolno Konjare ?1 ?2 ?3
09 mk:Д'лга Dllëga D'lga ?1 ?2 ?3
10 mk:Доброшане Dobroshani Dobroshane ?1 ?2 ?3
11 mk:Карабичане Karabiçani Karabiçane ?1 ?2 ?3
12 mk:Карпош Karposhi Karposh ?1 ?2 ?3
13 mk:Лопате Llopati Lopate ?1 ?2 ?3
14 mk:Љубодраг Lubidragi Ljubodrag ?1 ?2 ?3
15 mk:Ново Село (Кумановско) Novo Sella (Kumanovë) Novo Selo (Kumanovsko) ?1 ?2 ?3
16 mk:Проевце Proevci Proevce ?1 ?2 ?3
17 mk:Пчиња Pçinja Pçinja ?1 ?2 ?3
18 mk:Режановце Ërxhanoci Rezhanovce ?1 ?2 ?3
19 mk:Речица Reçica Reçica ?1 ?2 ?3
20 mk:Романовце Rramanlia Romanovce ?1 ?2 ?3
21 mk:Сопот (Кумановско) Sopoti (Kumanovë) Sopot (Kumanovsko) ?1 ?2 ?3
22 mk:Студена Бара Studeni Bari Studena Bara ?1 ?2 ?3
23 mk:Сушево (Кумановско) Susheva (Kumanovë) Sushevo (Kumanovsko) ?1 ?2 ?3
24 mk:Табановце Tabanovci Tabanovce ?1 ?2 ?3
25 mk:Тромеѓа Tromegja Tromegja ?1 ?2 ?3
26 mk:Умин Дол Umin Dolli Umin Dol ?1 ?2 ?3
27 mk:Черкези Çerkezi Çerkezi ?1 ?2 ?3
28 mk:Четирце Çetirca Çetirce ?1 ?2 ?3
29 mk:Шупли Камен Shupli Kameni Shupli Kamen ?1 ?2 ?3
30 mk:Липково Likova Lipkovo ?1 ?2 ?3
31 mk:Лојане Llojani Lojane ?1 ?2 ?3
32 mk:Ваксинце Vaksinca Vaksince ?1 ?2 ?3
33 mk:Слупчане Sllupçani Slupçane ?1 ?2 ?3
34 mk:Оризари (Кумановско) Orizarja (Kumanovë) Orizari (Kumanovsko) ?1 ?2 ?3
35 mk:Белановце Bellanoci Belanovce ?1 ?2 ?3
36 mk:Алашевце Allasheci Alashevce ?1 ?2 ?3
37 mk:Извор (Кумановско) Izvori (Kumanovë) Izvor (Kumanovsko) ?1 ?2 ?3
38 mk:Гошинце Goshinca Goshince ?1 ?2 ?3
39 mk:Р'нковце Ërkoci R'nkovce ?1 ?2 ?3
40 mk:Думановце Dumanoci Dumanovce ?1 ?2 ?3
41 mk:Стрима Strima Strima ?1 ?2 ?3
42 mk:Глажња Gllazhnja Glazhnja ?1 ?2 ?3
43 mk:Отља Hotla Otlja ?1 ?2 ?3
44 mk:Злокуќане Zllakuçani Zlokuќane ?1 ?2 ?3
45 mk:Матејче Mateçi Matejçe ?1 ?2 ?3
46 mk:Виштица Vishtica Vishtica ?1 ?2 ?3
47 mk:Ропалце Ropalca Ropalce ?1 ?2 ?3
48 mk:Никуштак Nikushtaku Nikushtak ?1 ?2 ?3
49 mk:Опае Opaja Opae ?1 ?2 ?3
50 mk:Руница Runica Runica ?1 ?2 ?3
51 mk:Стража Strazha Strazha ?1 ?2 ?3
52 mk:Орашац Orasheci Orashac ?1 ?2 ?3
53 mk:Живење Zhivenja Zhivenje ?1 ?2 ?3
54 mk:Скачковце Skaçkoci Skaçkovce ?1 ?2 ?3
55 mk:Габреш Gabreshi Gabresh ?1 ?2 ?3
56 mk:Кутлибег Kutlibegu Kutlibeg ?1 ?2 ?3
57 mk:Пезово Pezova Pezovo ?1 ?2 ?3
58 mk:К'шање Këshanja K'shanje ?1 ?2 ?3
59 mk:Кокошиње Kokoshinja Kokoshinje ?1 ?2 ?3
60 mk:Кучкарево Kuçkareva Kuçkarevo ?1 ?2 ?3
61 mk:Новосељане Novoseljani Novoseljane ?1 ?2 ?3
62 mk:Колицко Kolicka Kolicko ?1 ?2 ?3
63 mk:Градиште Gradishteja Gradishte ?1 ?2 ?3
64 mk:Клечевце Kleçeci Kleçevce ?1 ?2 ?3
65 mk:Довезенце Dovezenci Dovezence ?1 ?2 ?3
66 mk:Орах Orahu Orah ?1 ?2 ?3
67 mk:Бељаковце Beljakoci Beljakovce ?1 ?2 ?3
68 mk:Јачинце Jaçinca Jaçince ?1 ?2 ?3
69 mk:Зубовце (Кумановско) Zubovica (Kumanovë) Zubovce (Kumanovsko) ?1 ?2 ?3
70 mk:Косматац Kosmataci Kosmatac ?1 ?2 ?3
71 mk:Мургаш Murgashi Murgash ?1 ?2 ?3
72 mk:Војник Vojniku Vojnik ?1 ?2 ?3
73 mk:Стрезовце Strezoci Strezovce ?1 ?2 ?3
74 mk:Ругинце Ruginca Rugince ?1 ?2 ?3
75 mk:Облавце Oblaci Oblavce ?1 ?2 ?3
76 mk:Дренок (Кумановско) Drenoku (Kumanovë) Drenok (Kumanovsko) ?1 ?2 ?3
77 mk:Старо Нагоричане Nagoriçani i Vjetër Staro Nagoriçane ?1 ?2 ?3
78 mk:Младо Нагоричане Nagoriçani i Ri Mlado Nagoriçane ?1 ?2 ?3
79 mk:Стрновац Stërnoci Strnovac ?1 ?2 ?3
80 mk:Драгоманце Dragomani Dragomance ?1 ?2 ?3
81 mk:Врачевце Vraçeva Vraçevce ?1 ?2 ?3
82 mk:Пузајка Puzajku Puzajka ?1 ?2 ?3
83 mk:Пелинце Pelinca Pelince ?1 ?2 ?3
84 mk:Карловце Karlovci Karlovce ?1 ?2 ?3
85 mk:Коинце Koinca Koince ?1 ?2 ?3
86 mk:Степанце Stepanica Stepance ?1 ?2 ?3
87 mk:Жегљане Zhegrani Zhegljane ?1 ?2 ?3
88 mk:Враготурце Vragoturca Vragoturce ?1 ?2 ?3
89 mk:Малотино Malotina Malotino ?1 ?2 ?3
90 mk:М'гленце Mëglenca M'glence ?1 ?2 ?3
91 mk:Кокино Kokina Kokino ?1 ?2 ?3
92 mk:Рамно Ramno Ramno ?1 ?2 ?3
93 mk:Буковљане Bukovlani Bukovljane ?1 ?2 ?3
94 mk:Длабочица Dllaboçica Dlaboçica ?1 ?2 ?3
95 mk:Цветишница Cvetishnica Cvetishnica ?1 ?2 ?3
96 mk:Арбанашко Arbanashko ?1 ?2 ?3
97 mk:Бајловце Baljoci Bajlovce ?1 ?2 ?3
98 mk:Дејловце Deljoci Dejlovce ?1 ?2 ?3
99 mk:Брешко Breshko ?1 ?2 ?3
100 mk:Жељувино Zheljuvino ?1 ?2 ?3
101 mk:Цвиланце Cvilani Cvilance ?1 ?2 ?3
102 mk:Макреш Makreshi Makresh ?1 ?2 ?3
103 mk:Канарево Kanareva Kanarevo ?1 ?2 ?3
104 mk:Аљинце Aljince ?1 ?2 ?3
105 mk:Добрача Dobraça ?1 ?2 ?3
106 mk:Челопек (Кумановско) Çollopeku (Kumanovë) Çelopek (Kumanovsko) ?1 ?2 ?3
107 mk:Осиче (Кумановско) Osiçe (Kumanovsko) ?1 ?2 ?3
108 mk:Алгуња Algunja ?1 ?2 ?3
109 mk:Никуљане Nikuljani Nikuljane ?1 ?2 ?3
109 109 në maqedonisht 00 Shqip 00 Latinisht 00 Popullsia 00 Sipërfaqja 00 Kryetari
Latinisht nga shkronjat maqedonase

1