Diskutim:Shkupi/Arkiva 000

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Kjo faqe këtu është vetëm për diskutim mbi artikullin Shkupi/Arkiva 000. Wikipedia nxit diskutimin mes vullnetarëve të saj dhe nuk do të censurojë komente bazuar në pikëpamjet ideologjike ose politike. Wikipedia nuk do t’i ndryshojë komentet. Ato ose do të publikohen, ose do të fshihen nëse nuk u binden rregullave kryesore.
Shtyp këtu për të filluar një temë të re diskutimi.
Ju lutemi nënshkruani me: – ~~~~

Të gjitha komentet u nënshtrohen këtyre rregullave:

  • Përmbajuni temës!
  • Nuk lejohen: sharje, fyerje, fjalor i papërshtatshëm, gjuhë që përmban urrejtje, sulme personale, thirrje për dhunë ose çdo qëndrim tjetër jo i rregullt.

Katune[Redakto nëpërmjet kodit]

Diskutimet mbi katundet e : Shkupit, Strugës, [[Diskutim:Ohri/Arkiva 000|Ohrit], Manastirit, Kumanovës, Gostivarit, Dibrës, Tetovës.

Nëse dini toponime shqiptare në këtë hapësirë, ju lutem shënoni këtu

maqedonisht draqevica shqip draqe fshat i karshiakes ne maqedoni nji fshat malor shqip draqe.....mk..draqevica

Tabela[Redakto nëpërmjet kodit]

Vendbanimet në Shkup
Nr Maqedonisht Shqip Latinisht Popullsia Sipërfaqja Kryetari
001 mk:Арачиново Haraçina Araçinovo ?2 ?3 ?4
002 mk:Мојанци Majanca Mojanci ?2 ?3 ?4
003 mk:Грушино Grushina Grushino ?2 ?3 ?4
004 mk:Орланци (Скопско) Orllanca Orlanci (Skopsko) ?2 ?3 ?4
005 mk:Брњарци 1? Brnjarci ?2 ?3 ?4
006 mk:Студеничани Studeniçani Studeniçani ?2 ?3 ?4
007 mk:Батинци Batinca Batinci ?2 ?3 ?4
008 mk:Драчевица (Скопско) Draq (Shkup) Draçevica (Skopsko) 100%shqiptar ?3 ?4
009 mk:Долно Количани Koliqani Poshtem Dolno Koliçani ?2 ?3 ?4
010 mk:Горно Количани Koliqani Eperm Gorno Koliçani ?2 ?3 ?4
011 mk:Црвена Вода Uji Kuq Crvena Voda ?2 ?3 ?4
012 mk:Алдинци Alldinca Aldinci ?2 ?3 Afet Avd.
013 mk:Црн Врв Maja e zez Crn Vrv ?2 ?3 ?4
014 mk:Маркова Сушица 1? Markova Sushica ?2 ?3 ?4
015 mk:Вртекица 1? Vrtekica ?2 ?3 ?4
016 mk:Малчиште 1? Malçishte ?2 ?3 ?4
017 mk:Умово 1? Umovo ?2 ?3 ?4
018 mk:Пагаруша Pagarusha Pagarusha ?2 ?3 ?4
019 mk:Калдирец Kaldireci Kaldirec ?2 ?3 ?4
020 mk:Осинчани 1? Osinçani ?2 ?3 ?4
021 mk:Рамни Габер 1? Ramni Gaber ?2 ?3 ?4
022 mk:Морани Morona Morani ?2 ?3 ?4
023 mk:Зелениково 1? Zelenikovo ?2 ?3 ?4
024 mk:Пакошево 1? Pakoshevo ?2 ?3 ?4
025 mk:Ново Село (Скопско) Fshati Ri Novo Selo (Skopsko) ?2 ?3 ?4
026 mk:Вражале Vrzhal Vrazhale ?2 ?3 ?4
027 mk:Градовци 1? Gradovci ?2 ?3 ?4
028 mk:Гумалево Gumalev Gumalevo ?2 ?3 ?4
029 mk:Дејковец 1? Dejkovec ?2 ?3 ?4
030 mk:Смесница 1? Smesnica ?2 ?3 ?4
031 mk:Тисовица 1? Tisovica ?2 ?3 ?4
032 mk:Добрино 1? Dobrino ?2 ?3 ?4
033 mk:Таор 1? Taor ?2 ?3 ?4
034 mk:Палиград Qytet i Djekur Paligrad ?2 ?3 ?4
035 mk:Орешани 1? Oreshani ?2 ?3 ?4
036 mk:Петровец Petroveci Petrovec ?2 ?3 ?4
037 mk:Р'жаничино 1? R'zhaniçino ?2 ?3 ?4
038 mk:Долно Коњари Konjari Poshtem Dolno Konjari ?2 ?3 ?4
039 mk:Средно Коњари Konjari Mesem Sredno Konjari ?2 ?3 ?4
040 mk:Горно Коњари Konjari Eperm Gorno Konjari ?2 ?3 ?4
041 mk:Сушица (Катлановска) 1? Sushica (Katlanovska) ?2 ?3 ?4
042 mk:Дивље 1? Divlje ?2 ?3 ?4
043 mk:Летевци 1? Letevci ?2 ?3 ?4
044 mk:Катланово Katllanova Katlanovo ?2 ?3 ?4
045 mk:Бадар 1? Badar ?2 ?3 ?4
046 mk:Брезница Breznica Breznica ?2 ?3 ?4
047 mk:Кожле 1? Kozhle ?2 ?3 ?4
048 mk:Блаце Bllaca Blace ?2 ?3 ?4
049 mk:Огњанци 1? Ognjanci ?2 ?3 ?4
050 mk:Градманци 1? Gradmanci ?2 ?3 ?4
051 mk:Чојлија 1? çojlija ?2 ?3 ?4
052 mk:Илинден (Белимбегово) Ilindeni Ilinden (Belimbegovo) ?2 ?3 ?4
053 mk:Марино 1? Marino ?2 ?3 ?4
054 mk:Кадино 1? Kadino ?2 ?3 ?4
055 mk:Мралино 1? Mralino ?2 ?3 ?4
056 mk:Бунарџик 1? Bunardzhik ?2 ?3 ?4
057 mk:Ајватовци 1? Ajvatovci ?2 ?3 ?4
058 mk:Миладиновци (Скопско) 1? Miladinovci (Skopsko) ?2 ?3 ?4
059 mk:Бучинци 1? Buçinci ?2 ?3 ?4
060 mk:Мршевци 1? Mrshevci ?2 ?3 ?4
061 mk:Бујковци 1? Bujkovci ?2 ?3 ?4
062 mk:Текија 1? Tekija ?2 ?3 ?4
063 mk:Дељадровце 1? Deljadrovce ?2 ?3 ?4
064 mk:Сопиште Sopqishte Sopishte ?2 ?3 ?4
065 mk:Добри Дол (Скопско) Dobërdolli (Shkup) Dobri Dol (Skopsko) ?2 ?3 ?4
066 mk:Долно Соње 1? Dolno Sonje ?2 ?3 ?4
067 mk:Горно Соње 1? Gorno Sonje ?2 ?3 ?4
068 mk:Чифлик (Скопско) Qiflik (shkup) çiflik (Skopsko) ?2 ?3 ?4
069 mk:Јаболци 1? Jabolci ?2 ?3 ?4
070 mk:Патишка Река Lumi Patishkes Patishka Reka ?2 ?3 ?4
071 mk:Барово 1? Barovo ?2 ?3 ?4
072 mk:Света Петка Satapetka Sveta Petka ?2 ?3 ?4
073 mk:Говрлево 1? Govrlevo ?2 ?3 ?4
074 mk:Нова Брезница 1? Nova Breznica ?2 ?3 ?4
075 mk:Држилово 1? Drzhilovo ?2 ?3 ?4
076 mk:Ракотинци 1? Rakotinci ?2 ?3 ?4
077 mk:Сарај Saraji Saraj ?2 ?3 ?4
078 mk:Крушопек 1? Krushopek ?2 ?3 ?4
079 mk:Копаница Kopa Nikes Kopanica ?2 ?3 ?4
080 mk:Грчец 1? Grçec ?2 ?3 ?4
081 mk:Љубин 1? Ljubin ?2 ?3 ?4
082 mk:Арнакија 1? Arnakija ?2 ?3 ?4
083 mk:Матка Matka Matka ?2 ?3 ?4
084 mk:Ласкарци 1? Laskarci ?2 ?3 ?4
085 mk:Чајлане 1? Çajlane ?2 ?3 ?4
086 mk:Семениште 1? Semenishte ?2 ?3 ?4
087 mk:Буковиќ 1? Bukoviќ ?2 ?3 ?4
088 mk:Раовиќ 1? Raoviќ ?2 ?3 ?4
089 mk:Паничари 1? Paniçari ?2 ?3 ?4
090 mk:Бојане 1? Bojane ?2 ?3 ?4
091 mk:Рудник (Скопско) 1? Rudnik (Skopsko) ?2 ?3 ?4
092 mk:Глумово Gllumove Glumovo ?2 ?3 ?4
093 mk:Шишево Shusheva Shishevo ?2 ?3 ?4
094 mk:Кондово Kondova Kondovo ?2 ?3 ?4
095 mk:Радуша Radusha Radusha ?2 ?3 ?4
096 mk:Горно Свиларе 1? Gorno Svilare ?2 ?3 ?4
097 mk:Долно Свиларе 1? Dolno Svilare ?2 ?3 ?4
098 mk:Дворце 1? Dvorce ?2 ?3 ?4
099 mk:Рашче Raqe Rashçe ?2 ?3 ?4
0100 mk:Чучер 1? çuçer ?2 ?3 ?4
0101 mk:Сандево 1? Sandevo ?2 ?3 ?4
0102 mk:Кучевиште 1? Kuçevishte ?2 ?3 ?4
0103 mk:Побожје 1? Pobozhje ?2 ?3 ?4
0104 mk:Танушевци Tanusha Tanushevci ?2 ?3 ?4
0105 mk:Мирковци 1? Mirkovci ?2 ?3 ?4
0106 mk:Бањани 1? Banjani ?2 ?3 ?4
107 mk:Горњани 1? Gornjani ?2 ?3 ?4
108 mk:Блаце (Чучер-Сандево) Bllaca Blace (Çuçer-Sandevo) ?2 ?3 ?4
109 mk:Глуво 1? Gluvo ?2 ?3 ?4
110 mk:Бразда 1? Brazda ?2 ?3 ?4
111 mk:Брест (Скопско) 1? Brest (Skopsko) ?2 ?3 ?4
112 mk:Бродец (Скопско) Brodeci Brodec (Skopsko) ?2 ?3 ?4
113 mk:Инџиково 1? Indzhikovo ?2 ?3 ?4
114 mk:Трубарево 1? Trubarevo ?2 ?3 ?4
115 mk:Стајковци 1? Stajkovci ?2 ?3 ?4
116 mk:Црешево 1? Creshevo ?2 ?3 ?4
117 mk:Булачани 1? Bulaçani ?2 ?3 ?4
118 mk:Страчинци 1? Straçinci ?2 ?3 ?4
119 mk:Раштак 1? Rashtak ?2 ?3 ?4
120 mk:Смиљковци 1? Smiljkovci ?2 ?3 ?4
121 mk:Јурумлери 1? Jurumleri ?2 ?3 ?4
122 mk:Идризово Idrizova Idrizovo ?2 ?3 ?4
123 mk:Ново Село (Ѓорче Петров) 1? Novo Selo (Ѓorçe Petrov) ?2 ?3 ?4
124 mk:Оризари (Ѓорче Петров) 1? Orizari (Ѓorçe Petrov) ?2 ?3 ?4
125 mk:Волково 1? Volkovo ?2 ?3 ?4
126 mk:Никиштане 1? Nikishtane ?2 ?3 ?4
127 mk:Орман 1? Orman ?2 ?3 ?4
128 mk:Кучково 1? Kuçkovo ?2 ?3 ?4
129 mk:Грачани 1? Graçani ?2 ?3 ?4
130 mk:Бардовци 1? Bardovci ?2 ?3 ?4
131 mk:Злокуќани 1? Zlokuќani ?2 ?3 ?4
132 mk:Долно Нерези Nerezi i Poshtëm Dolno Nerezi ?2 ?3 ?4
133 mk:Горно Нерези Nerezi i Epërm Gorno Nerezi ?2 ?3 ?4
134 mk:Горно Лисиче 1? Gorno Lisiçe ?2 ?3 ?4
135 mk:Долно Лисиче 1? Dolno Lisiçe ?2 ?3 ?4
136 mk:Усје 1? Usje ?2 ?3 ?4
137 mk:Драчево 1? Draçevo ?2 ?3 ?4
138 mk:Визбегово 1? Vizbegovo ?2 ?3 ?4
139 mk:Радишани Radishani Radishani ?2 ?3 ?4
140 mk:Љубанци 1? Ljubanci ?2 ?3 ?4
141 mk:Љуботен (Скопско) Luboteni (Shkup) Ljuboten (Skopsko) ?2 ?3 ?4
141 141 në maqedonisht 00 Shqip 00 Latinisht 00 Popullsia 00 Sipërfaqja 00 Kryetari
Latinisht nga shkronjat maqedone

maqedonisht draqevica shqip Draq,nji fshat i karshiakes fshat malor