E drejta e trashëgimisë në jurispudencën islame

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

E drejta e trashëgimis në Islam është libër nga autor Jusuf Zimeri, është një vepër e cila në vete ngërthen disiplinat dhe rregullat e trashegemisë nga e drejta Islame. Si vepër e botuar që tajton këtë lëmi është nga veprat e para në gjuhën shqipe. Kjo vepër në mënyrë të përpiktë sqaron të drejtat e çdo trashëgimtari që është e drjetë jetike e individit.