Jump to content

Edmond Malaj

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Edmond Malaj[1] (vendlindja Shkodër) ka studiuar dhe është diplomuar në Filologjinë Gjermane (2001) dhe Shkencat e Përkthimit (2005) në Institutet e Gjermanistikës të universitetit "Luigj Gurakuqi" në Shkodër dhe të Karl – Francens – Universitӓt Graz, Austri, është doktoruar në vitin 2007 në filologjinë gjermane në Institutin e Gjermanistikës Karl – Francens – Universitӓt Graz. Me 2009 është diplomuar në Shkencat e Religjionit në Fakultetin Teologjik – Katolik të Karl – Francens – Universitӓt Graz për tri fetë monoteiste Judaizëm, Krishterim dhe Islam. Aktualisht, punon si kërkues shkencor në Institutin e Historisë (Departamenti i Mesjetës) pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike, Tiranë. Ai është autor monografishë dhe artikujsh studimor, të cilët fokusohen kryesisht në historinë e mesjetës në trojet shqiptare. Monografi të botuara të tij janë:


1. Jüdisch-christliche Traditionen und ihre Spuren im Koran. Mit Besonderer Berücksichtigung des syrisch-aramäischen Christentums. Saarbrücken: VDM (Verlag Dr. Müller) 2010. Monografi. (Titulli në Shqip: Traditat fetare jo-myslimane dhe gjurmët e tyre në Kuran. Me një përqendrim të veçantë në krishterimin sirjak-arameik) ISBN: 9783639273502:


2. Hebrenjtë në trojet shqiptare. Me një përqendrim në historinë dhe kulturën hebraike. Monografi. Botim i parë, Tiranë: QSA 2012. ISBN: 978-9928-141-07-1 Botim i dytë, Shkodër: Fiorentia 2016. ISBN: 978-9928-191-31-1:


3. Historia dhe fizionomia e një qyteti mesjetar shqiptar. Drishti. Monografi Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike 2016. ISBN: 978-9928-141-43-9.


Nga artikujt mund të përmendim:

1. Lezha në Mesjetë. Artikull në proces botimi në revistën “Studime Historike”, Nr. 1-2, 2018. ISSN: 0563-5799:

2. Lezha në Antikitet. Artikull në proces botimi në revistën “Studime Historike”, Nr. 3-4, 2017. ISSN: 0563-5799:

3. Një vështrim i shkurtër mbi botimet dokumentare për historinë mesjetare shqiptare. Artikull i botuar në revistën Hylli i Dritës 1 – 2018, f. 73-84.:

4. Dêja në Mesjetë, Artikull i botuar në revistën Hylli i Dritës 1, (Korrik) 2017.:

5. Kulti i Shën Gjon Vladimirit tek shqiptarët sot, Artikull i botuar në revistën “Malësia” Nr. 12, 2017. (Podgoricë, Mali i Zi). ISSN: 1800-5764.:

6. Dukagjinët gjatë Mesjetës. Shtrirja gjeografike e trojeve dhe disa karakteristika. Artikull i botuar në revistën “Studime Historike”, Nr. 1-2, 2017. ISSN: 0563-5799:

7. Baleci në Mesjetë, në: Artikull i botuar në revistën “Studime Historike”, Nr. 3-4, 2016, f. 27-48. ISSN: 0563-5799:

8. Në gjurmë të monumenteve kishtare brenda Shkodrës mesjetare, në: Artikull i botuar në revistën “Studime Historike”, Nr. 1-2, 2016, f. 5-32. ISSN: 0563-5799:

9. Të dhëna mbi disa familje fisnike dhe të rëndësishme të Tivarit mesjetar, në: Hylli i Dritës 2, 2016, f. 182-191:

10. Rreth marrëdhënieve ndërmjet shqiptarëve dhe hungarezëve gjatë Mesjetës. Artikull botuar në revistën “Malësia”, Nr. 11, 2016, f. 269-282. ISSN: 1800-5764:

11. Familja fisnike Bruti nga Durrësi. Artikull botuar në revistën “Studime Historike”, Nr. 3-3, 2015, Viti LXVIX (LII), f. 7-26. ISSN: 0563-5799.

12. Kanonikët e Kapitullit të Katedrales së Drishtit sipas statuteve të saj, Artikull botuar në revistën “Studime Historike”, Nr. 1-2, 2015, Viti LXVIX (LII), f. 7-26. ISSN: 0563-5799.

13. Familja fisnike shqiptare Engjëlli (Angelus) para pushtimit osman. Artikull botuar në revistën “Malësia”, Nr. 10, 2015, f. 467-476. ISSN: 1800-5764.

14. Të dhëna mbi Krishterimin në Iliri para dhe pas Ediktit të Milanos (313), Artikull në revistën “Studime Historike”, Nr. 3-4, 2014, Viti LXVIII (LI), f. 7-29. ISSN: 0563-5799.

15. Monumente kishtare të Drishtit në Mesjetë. Artikull në revistën “Studime Historike”, Nr. 1-2, 2014, Viti LXVIII (LI), f. 33-52. ISSN: 0563-5799.

16. Les familles nobles de Drisht au Moyen - Âge. Artikull në revistën “Studia Albanica”, Nr. 2/2014, Viti LXVII (LI), f. 23-50. ISSN: 0585-5047.

17. Familje fisnike të Drishtit mesjetar. Artikull në revistën “Studime Historike”, Nr. 3-4, 2013, Viti LXVII (L), f. 23-50. ISSN: 0563-5799.

18. Albania and the Albanians in the German Literature in the Beginning of XX Century, në: 100 Years of Indipendence. Speeches of the International Scientific Conference. Tirana 26-27 November 2012. Volume II. Tirana: Center Of Albanian Studies/ Institute of History 2014 (= Botime Albanologjike), f. 127-138. ISBN: 978-9928-141-25-5.

19. Albania and Albanians in the German Travel Literature, në: Anlisticum (International Journal), Vol. 3. Nr. 7, July 2014, f. 30-34. ISSN: 1857-8179.

20. Famullitë e Krajës dhe të Shestanit gjatë shekujve të pushtimit osman dhe fshatra shqiptare përreth Ulqinit dhe Tivarit, në: Kraja me veçantitë shestanase në rrjedhën e shekujve. (Aktet e konferencës shkencore, Ulqin, 7-8 tetor 2011). Botim i dytë i zgjeruar dhe i përmirësuar. Ulqin/Tiranë: Botimet “Don Gjon Buzuku”/ Botimet Albanologjike 2013, f. 38-69. ISBN: 978-9928-161-58-1.

21. Famullitë e Krajës dhe të Shestanit gjatë shekujve të pushtimit osman, në: Kraja me veçantitë shestanase në rrjedhën e shekujve. (Aktet e konferencës shkencore, Ulqin, 7-8 tetor 2011). Ulqin: “Don Gjon Buzuku” 2013, f. 83-100. ISBN: 978-9940-9485-1-1.

22. Disa aspekte nga pushtimi i Shkodrës dhe i qendrave përreth saj nga osmanët në fundin e shekullit XV. Artikull në revistën “Studime Historike”, Nr. 1-2, 2013, f. 45-70. ISSN: 0563-5799.

23. Qytetet Denjë dhe Sardë dhe ipeshkvitë e tyre në mesjetë. Artikull i botuar në revistën “Studime Historike” Nr. 3-4, 2011, f. 7-30. ISSN: 0563-5799.

24. Skënderbeu në historiografinë gjermane, Në: Gjeopolitika Nr. VI/ 2011, f. 67-75. ISSN: 2218-7294.

25. Drishti në Mesjetë. Artikull i botuar në revistën “Studime Historike”. Nr. 1-2, 2010, f. 21-52. ISSN: 0563-5799.

26. Mbi figurën e Skënderbeut në veprën humanistit gjerman Johanes Kuspinianus. Botuar në revistën “Studime Historike”, 1-2, 2009, S. 395-400. ISSN: 0563-5799.


Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]