Edukatori

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Edukatori është person i autorizuar për edukimin e një apo më shumë personave. Në jetën e përditshme më së shpeshti edukatorët janë ata persona të autorizuar që të edukojnë fëmijët e moshave të ndryshme. Edukatorët në pjesën më të madhe të rasteve janë të gjinisë femërore dhe punojnë nëpër çerdhe ose kopshte të fëmijeve, ose nëpër qendra të ndryshme të edukimit në tërë botën.