Fluksi viskoz

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Flukse viskoze {intensiteti i rrjedhës së lëngjeve dhe depërtimit të gazrave} quhen ato flukse lëngjesh ose gazesh ku efektet e fërkimit të brendshëm nuk mund të mos përfillen. Në të vërtete të gjithë lëngjet reale paraqesin viskozitet në përmasa të ndryshme, vetëm se në raste të veçanta efekti i tij është i neglizhueshëm dhe sjellja e lëngjeve reale mund të interpretohet dhe paraqitet fare mirë edhe pa të. Për informacione mbi këtë rast të veçantë shih fluks joviskoz.

Raste të përditshme[edit | edit source]

Modele matematike - Raste të veçanta[edit | edit source]

Rryma e Njutonit[edit | edit source]

Rryma e Couette[edit | edit source]

Mbivendosja[edit | edit source]

Shtresa limite - Hyrje[edit | edit source]

Zëra të lidhura[edit | edit source]

Projekte të lidhura[edit | edit source]

Bibliografi[edit | edit source]