Fuqia punëtore

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Fuqia punëtore nënkupton pjesën e shoqërisë e cila është e aftë për punë. Sipas klasifikimit të Bashkimit Evropian çdo person i cili në kohën e hulumtimit është mes 15 dhe 64 vjeçar (përjashtuar personat që janë joaktiv si nxënësit, studentët, invalidët, etj.) bëjnë pjesë në fuqinë punëtore.