GIS

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

GIS është shkurtesë për Geographic Information System. GIS është sistem për ruajtjen, menaxhimin, integrimin, analizimin e të dhënave hapsinore dhe veçorive të saj. -GIS-i (Sistemi i Informacionit Gjeografik) është sistem i jashtëzakonshëm në Hartografim Kompjuterik. Ai lidh pozitën gjeografike me informatat që mundësojnë krijimin e hartave dhe analizën e informatave në mënyrë të re. Si sistem mundëson visualizmin dhe analizën e shënimeve në varësi nga pozita gjeografike.Njohja dhe Aplikmi i GIS-it krijon mundësi të lehtë të krijimit të hartës dhe ndërrimit të saj sa herë që është e nevojshme (sipas azhurimit të shënimeve )etj. -Nëse kemi një Gjeo-Bazë të të dhënave të qëndrueshme bazuar në module të sakta,atëher GIS-i do ta lehtësojë punën në analiza shkencore.Ai shfrytëzon të dhënat nga baza e tyre, ndërsa pas çdo pytje interaktive krijohet rezultat i ri i cili shfaqet në formë numerike (tabelare) dhe vektoriale.