Gjeografia regjionale

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Gjeografia regjionale mund të definohet si aplikim i njohurive gjeografike për studime konkrete të territoreve ,ndamas në bazë të ndonjë kriteri të regjionalizimit gjeografik. Pra ajo është një disiplinë sintetike gjeografike.(Ajo studion territoret dhe regjionet ne siperfaqen e tokes.)

Gjeografia regjionale mandej ndahet në gjeografinë e përgjithshme regjionale dhe gjeografinë e veçantë regjionale.

Gjeografia është një lëndë shumë e rëndësishme sepse tregon tërësinë territoriale dhe studion gjeografinë e një vendi dhe të botës. Ka shumë zbulime të rëndësishme gjeografike p.sh. zbulimi i Amerikës, Australisë, Antarktikut, etj. Zbulime gjeografike mund të quajmë edhe zbulimet natyrore të një vendi.