Jump to content

Gjithëprania

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Gjithëprania ose kudondodhja është veti e të qenit i pranishëm kudo dhe çdokund. Termi i gjithëpranishëm përdoret më shpesh në një kontekst fetar si një atribut i një hyjnie ose qenieje supreme, ndërsa termi i kudondodhur përgjithësisht përdoret për të përshkruar diçka "ekzistuese ose duke qenë kudo në të njëjtën kohë, e hasur vazhdimisht, e përhapur, e zakonshme". Ubiquitous përdoret gjithashtu sinonimisht me fjalë të tjera, duke përfshirë: në mbarë botën, universale, globale, të përhapura dhe kudo.

Gjithëprania e një qenieje supreme konceptohet ndryshe nga sisteme të ndryshme fetare. Në besimet monoteiste si Krishterimi dhe Judaizmi, hyjnorja dhe universi janë të ndara, por hyjnorja është e pranishme kudo. Në besimet panteiste, hyjnorja dhe universi janë identike. Në besimet panenteiste, hyjnorja ndërhyn në univers, por shtrihet përtej tij në kohë dhe hapësirë.