Gjovalin Shkurtaj

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Gjovalin Shkurtaj (Jeran, Malësi e Madhe, 4 prill 1943) është studjues i gjuhës dhe letërsisë shqipe.

Ka kryer shkollën e mesme pedagogjike në qytetin e Shkodrës më 1962 dhe studimet e larta për gjuhë e letërsi shqipe në Universitetin e Tiranës më 1966. Në vitin 1966-1967 ka qenë arsimtar në rrethin e Lezhës. Nga shtatori i vitit 1967 deri në maj të vitit 1989 ka punuar si punonjës shkencor në Institutin e Gjuhësisë të Akademisë së Shkencave. Gjatë periudhës 1989-1991 ka qenë i ngarkuar si këshilltar i kulturës në Ambasadën Shqiptare në Romë si dhe Perfaqesues i Shqipërise prane Organizates Boterore te Bujqesise (FAO) dhe Organizates Boterore te Ushqimit (WFP). Qysh nga maji i vitit 1991 është emëruar pedagog në Departamentin e Gjuhësisë të Fakultetit të Historisë e të Filologjisë në Universitetin e Tiranës. Aty drejtonte sektorin e gjuhësisë së sotme. Ka qene titullar i tri lëndëve. Tani është në pension.

Veprimtari Akademike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Anëtar i Asociuar i Akademisë së Shkencave të Shqiperisë, 2011 [1]
 • Anëtar i “Këshillit Ndërakademik të Gjuhës Shqipe”, tetor 2004
 • Anëtar i Grupit Hartues dhe i Redaksisë së "Atlasit Dialektologjik të Gjuhës Shqipe" (ADGJSH) (vepër madhore e gjuhësisë shqiptare, vëllimi I, Napoli, 2007, vëllimi II, në shtyp në Itali, bashkautor me J. Gjinarin, B. Becin, Xh. Gosturanin)
 • Anëtar i Grupit Shqiptar të punës për Fishat e "Atlas Linguarum Europae" (ALE) dhe Anëtar i Komitetit Kombëtar Shqiptar për ALE (Atlas Linguarum Europae)
 • Sekretar shkencor i përmbledhjes "Dialektologjia shqiptare" (I-VI)
 • Anëtar i Redaksisë së revistës "Studime Albanologjike" të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë
 • Anëtar i Redaksisë së revistës "Studime Filologjike" të Institutit të Gjuhësisë e të Letërsisë
 • Anëtar i Redaksisë së revistës "Sfidë" të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja
 • Anëtar i Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës (1996-1999) dhe anëtar i Këshillit drejtues të Fakultetit të Historisë e të Filologjisë (1996-2007)
 • Anëtar i Redaksisë së Revistës "Fryma e Filozofisë " - Graz (Austri), themeluar dhe drejtuar nga Kristë Shtufi
 • Anëtar i Rrethit Gjuhësor Ndërkombëtar "Amici Linguarum" me qendër në Gotteborg, Suedi

Veprimtari Shkencore dhe Botime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ka veprimtari shumë të gjerë shkencore dhe botuese, që shkon në disa qindra tituj studimesh, kumtesash dhe artikujsh shkencorë të botuar kryesisht në:

 • "Studime Filologjike", ku ai ka filluar të botojë qysh nga viti 1967;
 • "Gjuha jonë", "Kultura Popullore" dhe në vëllimet e serisë "Dialektologjia Shqiptare" (qysh nga viti 1971 deri më 1989) , si dhe në Aktet e shumë kongreseve shkencore ndërkombëtare, si:
 • "Konferenca II e Studimeve Albanologjike"(Vëll. III, 1969),
 • "Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe" (Vëll. III, 1973),
 • "Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike" (Tiranë, 1977),
 • "Konferenca e Studimeve të Folklorit", (Tiranë, 1979).
 • "Seminari XVII për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare" (Tiranë,1995),
 • "Seminari XVIII për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare" (Tiranë, 1996);
 • "Seminari XXIII për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare" (Prishtinë,2005);
 • "Seminari I për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare" (Tetovë, 2007);
 • Aktet e Kongreseve shkencore të organizuara nga Universitetet e Palermos (1989, 1992, 1995), Salernos (1992, 1993), Kozencës (1992,1994, 1995, 1997), Barit (1998),Termolit (2008) etj.
 • International Journal of the Sociology of Language, 178, General Editor JOSHUA FISHMAN; 2006

Tekste per shkollen e larte dhe monografi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • "Kultura e gjuhës në skenë dhe në ekran", Shtëpia Botuese e Librit Shkollor,Tiranë, 1988.(298 f.)
 • "Sociolinguistika", Shtëpia Botuese e Librit Universitar, Tiranë, 1996 dhe ribotim me shtesa e plotësime, Shtëpia Botuese e Librit Universitar, Tiranë, 1999, 2003, Botimet "Toena" (352 f.)
 • "Dialektologjia", (bashkë me prof. Jorgji Gjinarin), Shtëpia Botuese e Librit Universitar, Tiranë, 1997 (dhe ribotime: 2000, 2003)
 • "Gjuha shqipe për të huajt dhe shqiptarët jashtë atdheut" (bashkë me prof. Enver Hysa), TOENA, 1997 (ribotim Tiranë, 2001)
 • "Ta duam dhe ta mbrojmë gjuhën tonë të bukur", Shtëpia Botuese e Librit Universitar, Tiranë, 1998.(153 f.)
 • “Hyrje në metodikën e punës shkencore”( autor i parë, bashkautor me: N. Kazazi, Y. Çiraku), SHBLU,Tiranë, 2004.(160 f.)
 • “Etnografi e të folurit të shqipes”, SHBLU, Tiranë, 2004.(277 f.)
 • “Kahe dhe dukuri të kulturës së gjuhës shqipe”, Kristalina-K-H”, Tiranë, 2003.
 • “Kultura e gjuhës”, SHBLU, Tiranë, 2006 (305 f.)
 • “Ligjërimet arbëreshe”(“Gjuha e bukës” dhe “gjuha e zemrës”,Shqyrtime dialektologjike dhe sociolinguistike në ngulimet arbëreshe të Italisë), Tiranë, 2006.(292 f.)
 • “Kundrime gjuhësore” (Sociolinguistikë, Etnografi e të folurit, Kulturë gjuhe), “Pegi”, Tiranë, 2007.(229f.)
 • “Anketimi dhe ekspeditat gjuhësore” (Udhëzues metodik dhe pyetësor), bashkë me prof. dr. Ali Jasharin, Korçë,2007
 • “Si të shkruajmë shqip”, Toena, 2008

Studime Dialektologjike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • E folmja e Kastratit, në "Studime filologjike", 1967, nr. 2 dhe 3.[1]
 • E folmja e Hotit, në "D. Sh.", 1971, vëll. II.[1]
 • Vëzhgime rreth të folmes së malësorëve të Bregut të Matës, në "St. fil", 1972, nr. 2.[1]
 • E folmja e Kelmendit, në "D. Sh", 1975, vëll. III.[1]
 • E folmja e Rranxave të Mbishkodrës, në "D. Sh", 1982, vëll. IV.[1]
 • E folmja e qytetit të Lezhës, pjesë të monografisë janë botuar në "St. fil", 1981 dhe 1984.[1]
 • Shënime për të folmen arbëreshe të Shën-Marcanos, në "St. fil", 1979, nr. 4.[1]
 • Shënime për të folmen arbëreshe të Mrçeduzës, në "Studime për nder të A. Xhuvanit", Tiranë, 1986.[1]
 • Sistemi foljor i të folmeve arbëreshe të krahinës së Kozencës, në "St. fil", 1975, nr. 2 [1]
 • T' i përdorim drejt përemrat pronorë, në "Gjuha jonë", 1981, nr. 1.[1]
 • Dialekti dhe norma në trajtat foljore të mbipërbëra, në "Gjuha jonë", 1984, nr. 2.[1]
 • Të shtojmë kujdesin për gjuhën e skenës, në "Gjuha jonë", 1984, nr. 1.[1]
 • Këngë popullore të arbëreshëve të Italisë, në "St. fil", 1979, nr. 2.[1]
 • Emrat e kafshëve sipas ngjyrës, në "St. fil", 1971, f. 95-100.[1]
 • Rreth ndryshimeve në gjuhën e fshatit të sotëm të Veriut, në "St. fil",1969, nr. 4.[1]
 • Një vështrim mbi përdorimin e pasthirrmave dhe të pjesëzave thirrëse në të folmet e Malësisë së Madhe, në "St. fil", 1975, nr. 2 [1]
 • Zbunimi si shkak i lindjes së trajtave të dyta të emrave vetiakë, në "St. fil", 1977, nr. 2.[1]
 • Arritje të studiuesve arbëreshë në fushën e shqipes, në "Gjuha jonë", 1981, nr. 1.[1]
 • L'influenza dell' italiano sulle parlate albanesi d' Italia, in "I dialetti Italo-albanesi, a cura di F. Altimari e L. Savoia, Bulzoni Editore, 1984. pp.219.[1]
 • Disa vërejtje rreth gjuhës së Naim Frashërit, në "St. fil",1973, nr. 3.[1]
 • Arbërishtja e Italisë si gjuhë shkrimi, në "Gjuha jonë", 1986, nr. 2.[1]
 • Dy dorëshkrime të Andrea Darës, në "St. fil", 1988, nr. 1.[1]
 • F. A. Santori, Satirat (transliteruar dhe pajisur me shënime nga Karmell Kandreva e Gj. shkurtaj), në "St. fil", 1982, nr. 2.[1]
 • Nga gjeografia gjuhësore tek dialektologjia urbane, në "Studime Albanologjike", !996, nr. 1, f. 91-101.[1]

Libra per gjuhen shqipe ne shkollat e mesme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • “Gjuha shqipe, 1, SHBLSH, 2003 (bashkautor me E. Hysa, Xh. Lloshi, I. Metani, M. Gjokutaj).
 • “Letërsia dhe Gjuha shqipe, 1, SHBLSH, 2004 (bashkautor me E. Hysa, I. Metani,T. Çobani,Dh. Shehri,K.Gjika).

Libra shkencore per publikun e gjere[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • "Shpirti i Arbërit rron", Shënime dhe të dhëna për arbëreshët e Italisë, Shtëpia botuese "8nëntori", Tiranë, 1984.
 • "Shpirti i Arbërit rron", vëllim me vjersha nga K. Kandreva, (Zgjedhur, pajisur me shënime dhe redaktuar nga Gj. shkurtaj), Shtëpia Botuese "N. Frashëri", Tiranë, 1975.
 • "Lule shkëmbi" vëllim me vjersha nga Ll. Perrone, (Zgjedhur, pajisur me shënime dhe redaktuar nga Gj. shkurtaj), Shtëpia Botuese "N. Frashëri", Tiranë, 1984.
 • "Për ty arbëresh", vëllim me vjersha nga A. Giordano (Zgjedhur, pajisur me shënime dhe redaktuar nga Gj. shkurtaj), Shtëpia Botuese "Afërdita", Tiranë, 1996.
 • "Satira" nga F. A. Santori (Përgatitur nga Karmell Kandreva e Gjovalin shkurtaj), "Dituria", Tiranë, 1998.
 • “Kadareja dhe fjala shqipe” (bashkë me Tefik Çaushin), Tiranë, 2004.

Mirënjohje[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Doktor i shkencave filologjike - 1982
 • Profesor - 1995

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y [1] Gabim referencash: Invalid <ref> tag; name "GC" defined multiple times with different content
 • https://web.archive.org/web/20110531152613/http://www.akad.edu.al/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=89

  Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  • [2] Gjovalin shkurtaj ne Facebook
  • [3] Grupi Gjuha Shqipe ne Facebook
  • [4] Arkivuar 28 tetor 2019 tek Wayback Machine Ceshtja Shpirti i Arbrit Rron ne Facebook