Jump to content

Grafiku pite

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Grafik ekonomik - grafiku përshkrues pite

Grafiku pite paraqet shpërndarjen e rasteve të të dhënave në formë të rrethit. Madhësia relative e secilës cope të rrethit është e barabartë me vlerën (përqindjen ose vlerën numerike) e rasteve në kuadër të kategorisë së përfaqësuar nga ajo copë. Ky grafik paraqet në mënyre vizuale një raport të çdo pjese të të dhënave me totalin e të dhënave të paraqitur në të.

Grafiku pite zakonisht përdoret kur kemi të bëjmë me numër të caktuar të të dhënave ose të grupeve të të dhënave.

Grafiket pite mund të jenë :

  • Grafik përshkrues pite - që përdoret si një qark i paraqitjes së të dhënave tekstuale që në vete paraqesin një ciklus të caktuar.
  • Grafik statistikë pite - që përdoret për të paraqitur të dhëna numerike të cilat shprehin një tërësi të të dhënave më një ose disa elemente të përbashkëta.