Hidrografia

From Wikipedia
(Redirected from Hidrografi)
Jump to navigation Jump to search

Hidrografia është shkencë në kuadër të Gjeografisë që merret me studimin (përshkrimin) e ujërave.

Në kuptim të gjerë hidrografia ka të bëjë me matjen dhe përshkrimin e të gjitha ujërave. Në këtë aspekt hidrografia ndahet në oqeanografi dhe limnologji.

  • Oqeanografia merret me hulumtimine e oqeaneve në Tokë.