Jump to content

Industrializimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Industrializimi nënkupton edhe mekanizimin e sektorëve ekonomikë tradicionalisht manualë si bujqësia.

Industrializimi është periudha e ndryshimeve shoqërore dhe ekonomike që transformojnë një grup njerëzor nga një shoqëri agrare në një shoqëri industriale. Kjo përfshin një riorganizim të gjerë të një ekonomie për qëllime të prodhimit. Historikisht industrializimi është i lidhur me rritjen e industrive ndotëse të varura shumë nga lëndët djegëse fosile. Me fokusin në rritje në zhvillimin e qëndrueshëm dhe praktikat e politikave industriale të gjelbra, industrializimi përfshin gjithnjë e më shumë kapërcimin teknologjik, me investime direkte në teknologji më të avancuara dhe më të pastra.

Riorganizimi i ekonomisë ka shumë pasoja të padëshiruara si në aspektin ekonomik ashtu edhe në atë social. Ndërsa të ardhurat e punëtorëve industrialë rriten, tregjet për mallrat dhe shërbimet e konsumit të të gjitha llojeve priren të zgjerohen dhe të ofrojnë një stimul të mëtejshëm për investimet industriale dhe rritjen ekonomike. Për më tepër, strukturat familjare priren të ndryshojnë pasi familjet e zgjeruara priren të mos jetojnë më së bashku në një familje, vendndodhje ose vend.