Jump to content

Instalimi elektrik

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Plani i paraqitjes së instalimeve elektrike për një shtëpi.

Instalimet elektrike janë një instalim elektrik i kabllove dhe pajisjeve të lidhura me to, si çelsat, pllakat e shpërndarjes, prizat dhe pajisjet e dritës në një strukturë.

Instalimet elektrike i nënshtrohen standardeve të sigurisë për projektim dhe instalim. Llojet dhe madhësitë e lejueshme të telave dhe kabllove përcaktohen sipas tensionit të funksionimit të qarkut dhe aftësisë së rrymës elektrike, me kufizime të mëtejshme në kushtet mjedisore, të tilla si diapazoni i temperaturës së ambientit, nivelet e lagështisë dhe ekspozimi ndaj dritës së diellit dhe kimikateve.

Pajisjet e lidhura me mbrojtjen, kontrollin dhe shpërndarjen e qarkut brenda sistemit të instalimeve elektrike të një ndërtese i nënshtrohen specifikimeve të tensionit, rrymës dhe funksionimit. Kodet e sigurisë së instalimeve elektrike ndryshojnë sipas lokalitetit, vendit ose rajonit. Komisioni Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC) po përpiqet të harmonizojë standardet e instalimeve elektrike midis vendeve anëtare, por variacione të konsiderueshme në kërkesat e projektimit dhe instalimit ende ekzistojnë.