Jump to content

Kërkim falja

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Një falje është një shprehje e keqardhjes ose e pendimit për veprimet, ndërsa kërkimi i faljes është akti i shprehjes së keqardhjes ose pendimit. Në situata jozyrtare, mund të quhet të thuash më fal. Qëllimi i kërkimit të faljes është përgjithësisht falja, pajtimi dhe rivendosja e marrëdhënieve midis njerëzve të përfshirë në një mosmarrëveshje.

Natyra e kërkimit të faljes përfshin të paktën dy persona ku njëri ka fyer tjetrin.

Sipas teorisë së atribuimit, kërkimi i faljes sa më shpejt që të jetë e mundur çon në më pak konflikt gjatë diskutimit dhe rrit kënaqësinë e komunikimit. Mënyra se si kërkohet falja ndikon në rezultatin dhe në procesin e faljes. Për shembull, vendosja e emocioneve të vërteta në një falje në përgjithësi ndihmon në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve më shpejt dhe ndihmon në heqjen më të shpejtë të emocioneve negative. Kur i përgjigjen një krize, ka shumë implikime dhe standarde etike që organizatat dhe grupet mund të ndjekin.