Këshilli Rinor Shqiptar

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search


Këshilli Rinor Shqiptar është një organizatë ombrellë e organizatave rinore e tipit Këshilli Rinor Kombëtar që përpiqen të ndikojnë në shoqërinë shqiptare në veçanti rininë, nëpërmjet veprimtarisë së tyre në vend.

 • 1. KRSH e pasqyron përpjekjen e rinisë shqiptare për realizimin e një modeli efektiv bashkëpunimi.
 • 2. KRSH është shfaqje e aspiratës (dëshirës) për zotërimin e elementëve të një qytetërimi më të përparuar të mbështetur mbi idetë e LIRISË dhe HARMONISË.
 • 3. I përshtatur për shkëmbim informacioni, përvojash, mundësish e mjetesh, KRSH synon integrimin optimal të të rinjve shqiptarë në jetën asociative (shoqëruese) në nivel ndërkombëtar.
 • 4. Veprimtaria e saj shumëpalëshe ofron hapësira të gjera të paraqitjes së interesave të rinisë. Duke shfaqur kulturë të qëndrueshme demokratike, frymë tolerance dhe konstruktiviteti, KRSH synon të jetë mbështetës i krijimtarisë, punës studimore dhe veprimit qytetar rinor.
 • 5. KRSH është një organ i pavarur, pavarësi e cila pasqyron pavarësinë e anëtarëve nga njëri-tjetri.
 • Këshilli Rinor Shqiptar (shkurt KRSH) është një organizatë rinore jofitimprurëse, joqeveritare e tipit strukturë ombrellë, qe nuk ndjek qëllime fitimi dhe që përfshin organizata jo-fitimprurëse rinore.
 • Tipi I organizatës është Këshill Rinor Kombëtar e njohur në terminologjinë ndërkombëtare (në gjuhën angleze) si National Youth Council – NYC.
 • Veprimtaria e KRSH-së zhvillohet në përputhje me legjislacionin (ligjin) në fuqi, dhe veprimtaria e saj shtrihet në gjithë Republikën e Shqipërisë.
 • KRSH është krijuar në vitin 1994 duke u regjistruar në kuadër të legjislacionit të kohës pranë Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, dhe më pas në 1995 u regjistrua pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë. Riregjistrimi i saj është realizuar në vitin 2011 duke përfshirë edhe ndryshimet e reja në Statutin e saj.

Organizatat Anëtare te KRSH janë : Membership

 • 1. National Student Council
 • 2. Youth Group of Association for Consumers Protection
 • 3. Albanian University Sociologist Association
 • 4. Beyond Barriers Association
 • 5. Action Plus Association
 • 6. Human Rights Youth Group - GRDNJ
 • 7. Tirana Youth Centers
 • 8. Roma Active Albania
 • 9. Albanian Environmental Students Association
 • 10. Center for Civic Education and Participation
 • 11. Young European Journalist Association
 • 12. Amaro Drom Association
 • 13. Environmental Center EDEN
 • 14. Organization for Integration and Development
 • 15. OZHE
 • 16. Scout Albania
 • 17. Sanus Association
 • 18. Center for Population and Development
 • 19. Young Women in Action – GRA
 • 20. Center for Dialogue and Promotion of European Values
 • 21. Refraction (Perthyerje)
 • 22. Albanian Volunteers Network RVSH
 • 23. Youth Center of Action Plus – Tirana
 • 24. Pro-Albania Sportive Association – Tirana
 • 25. Globus Association – Tirana
 • 26. Social Club – Korça
 • 27. Albanian Youth Shakers – Tirana
 • 28. Art Contact – Tirana
 • 29. Albanian Art Institute – Tirana
 • 30. Council of Youth Association – Durres
 • 31. Friendship and Collaboration with Europe – Tirana
 • 32. Youth Forum of Social Health – Tirana
 • 33. Association for Media Development – Peshkopia
 • 34. Foundation ZMIMCS – Gjirokastra
 • 35. Albanian Youth Integration – Lezha
 • 36. Association Young Intellectuals – Hope – Shkodra
 • 37. Vlora Youth Centers – Vlora
 • 38. Organization of Future Medics – OMA – Tirana
 • 39. Association for Psycho–Social Development for Children – El
 • 40. 6 Youth Parliaments - Shkodër, Durrës, Elbasan, Vlore, Gjirokastër, Korçe

OBSERVER MEMBERS

 • 41. European Law Student Association – ELSA
 • 42. Association “Students Youth”
 • 43. Institute of Roma Culture

Synimet e KRSH-së janë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • 1. Mirëkuptimi i dyanshëm, shkëmbim përvoje dhe gatishmërie për ndihmë në punë të përbashkëta të organizatave rinore.
 • 2. Të bashkëveprojë për zgjidhjen e problemeve të punës së rinisë.
 • 3. Të ndihmojë individin nëpërmjet qëndrimeve sociale demokratike, nëpërmjet formimit social-politik të rinisë, dhe nxjerrjen në pah të interesave të rinisë.
 • 4. Të ndikojë në zhvillimin dhe përmirësimin e proceseve (ecurive) demokratike në vend dhe në përfshirjen e rinisë në vendimmarrje në nivel qendror dhe lokal (vendor).
 • 5. Të punojë për të drejta të barabarta të djemve dhe vajzave.
 • 6. Të ndikojë mbi zhvillimet e rinisë politike dhe mbi legjislacionin e rinisë.
 • 7. Të përfaqësojë interesat e rinisë dhe problemet e rëndësishme të organizatave të KRSH-së përballë institucioneve politike, parlamentit, qeverisë, organizmave dhe opinionit publik brenda dhe jashtë vendit.
 • 8. Të nxisë dhe të zhvillojë aksione, aktivitete, mbledhje, takime, veprimtari të përbashkëta me organizata dhe institucione në fushën e edukimit dhe formimit të anëtarëve.
 • 9. Të përkrahë dhe të zhvillojë nismat rinore në drejtim të shkencës, kulturës, artit dhe sportit.
 • 10. Të zhvillojë marrëdhënie ndërkombëtare me qëllim njohjen, bashkëpunimin, nxitjen dhe zhvillimin e tyre me rininë në botë.
 • 11. Të luftojë prirjet militariste (ushtarake), kombëtare ekstreme, diskriminuese (dalluese), raciste, totalitariste, fondamentaliste dhe ksenofobe.
 • 12. Të punojë për bashkëpunim dhe bashkërenditje me organizatat rinore shqiptare të cilat veprojnë jashtë kufijve administrative të Republikës së Shqipërisë.

Parlamenti Rinor[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Me mbështetjen e UNICEF, Këshilli Rinor Shqiptar Arkivuar 9 prill 2012 tek Wayback Machine ka krijuar Parlamentet Rinore që të kryejnë veprimtarinë e tyre në të 12 prefekturat e vendit. Ata përfaqësojnë zërin e të rinjve në jetën politike shqiptare dhe frymëzojnë të rinjtë të besojnë e të marrin pjesë aktivisht në demokraci. 200 parlamentarë të rinj, 14-18 vjeç, të zgjedhur në mënyrë demokratike marrin pjesë në këto asamble (mbledhje,grupe) përfaqësuese.

Ata përgatitin programet e veprimit të rinisë, mësojnë rreth çështjeve qytetare nëpërmjet partneritetit të tyre me të zgjedhurit e rritur, paraqesin plane veprimi tek pushteti vendor dhe drejtojnë programe edukimi për bashkëmoshatarët.