Jump to content

Lëvizja për të drejtat e burrave

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Simboli i mashkullit.

Lëvizja për të drejtat e burrave (MRM) është një degë e lëvizjes së burrave. MRM-ja në veçanti përbëhet nga një sërë grupesh dhe individësh (aktivistë për të drejtat e burrave ose MRA) të cilët fokusohen në çështje të përgjithshme sociale dhe shërbime specifike qeveritare të cilat ndikojnë negativisht - ose në disa raste diskriminojnë strukturalisht - burrat dhe djemtë. Temat e zakonshme të diskutuara në kuadër të lëvizjes për të drejtat e burrave përfshijnë ligjin familjar (të tilla si kujdestaria e fëmijëve, ushqimi dhe shpërndarja e pasurisë martesore), riprodhimi, vetëvrasjet, dhuna në familje ndaj burrave, rrethprerja, arsimimi, rekrutimi, rrjetat e sigurisë sociale dhe politikat shëndetësore. Lëvizja për të drejtat e burrave u degëzua nga lëvizja çlirimtare e burrave në fillim të viteve 1970, me të dy grupet që përbënin një pjesë të lëvizjes më të madhe të burrave.

Shumë studiues e përshkruajnë lëvizjen ose pjesë të saj si një reagim kundër feminizmit. Si pjesë e manosferës, lëvizja dhe sektorët e lëvizjes, janë përshkruar nga studiuesit dhe komentuesit si mizogjene, urrejtëse dhe, në disa raste, si përkrahëse të dhunës ndaj grave. Në vitin 2018, Southern Poverty Law Center kategorizoi disa grupe të të drejtave të burrave si pjesë e një ideologjie të urrejtjes nën ombrellën e epërsisë mashkullore, ndërsa deklaroi se të tjerët "u fokusuan në ankesat legjitime".