Lidhja kimike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Lidhja kimike - kur atomet kombinohen njëri me tjetrin, krijohen si rrjedhim i rishpërndarjes së elektroneve. Kemi tri lloje themelore te lidhjeve kimike : lidhja jonike, lidhja kovalente, lidhja metalike.

1.Lidhja jonike përftohet kur elektronet transferohen nga një llojë atomi në një tjetër. Atomet e njërit nga elementët reagues humbasin elektrone dhe shëndërohen në jone të ngarkuara pozitivish, dhe quhen katione. Atomet e reagusti tjetër marrin elektronet dhe shdërohen ne jone te ngarkuara negativish, dhe quhen anionet.

2.Lidhja kovalente, në të cilën elektronet nuk kalojnë nga një atom në tjetrin, por bëhen të përbashkëta, ose bashkëzotërohet nga të dy atomet që lidhen. Pra lidhja kovalente është lidhja që formohet nga një cift elektronesh(me spine të kundërta) i përbashkët për të dy atomet që lidhen.

3. Lidhja metalike haset vetëm tek metalet dhe aliazhet.

Aftesia e atomit te një elementi,qe te lidhet me një numer te caktuar atomesh te një elementi tjeret quhet valenca e tij. valenca e një elementi paraqitet me një numer romak i cili shenohet ne kllapa pas emrit te elementit .Valenca e një elementi përcaktohet, duke e krahasuar me valencen e hidrogjenit. hidrogjeni ka valencen (1).Valenca e  një elementi eshe numer qe tregon me sa atome te hidrogjenit mund te lidhet një atom , ose sa atome te hidrogjenit mund te zevendesoje një atom i ketij elementi. 

Aftesia e atomit te një elementi,qe te lidhet me një numer te caktuar atomesh te një elementi tjeret quhet valenca e tij. valenca e një elementi paraqitet me një numer romak i cili shenohet ne kllapa pas emrit te elementit .Valenca e një elementi përcaktohet, duke e krahasuar me valencen e hidrogjenit. hidrogjeni ka valencen (1).Valenca e një elementi eshe numer qe tregon me sa atome te hidrogjenit mund te lidhet një atom , ose sa atome te hidrogjenit mund te zevendesoje një atom i ketij elementi.

Pershembull : HC1 : pasiqe atomi i klorit është i lidhur me një atom te hidrogjenit ateher klori eshet një valent (1). H2O : pasiqe atomi i oksigjenit është i lidhur me dy atome te hidrogjenit ateher oksigjeni është dy valent (2) NH3 : pasiqe atomi i azotit është i lidhur me tri atome te hidrogjenit ateher azoti eshe tre valent (3) CH4 : pasiqe atomi i karbonit është i lidhur për kater atome te hidrogjenit ateher karboni është valent (4) Valenca e një elementi varet nga numri i elektroneve te shtreses se jashtme te atomit. Për këtë arsye keto elektrone quhen elektrone valencore.

Disosimi elektrolik[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Me fjalën disosim kuptojmë substancat qe ne tretësire e përqafojnë RR. E ndahen në jonë pozitive {+} dhe negative.{-}