Lidhja kimike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

Lidhja kimike - Forca tërheqëse nëpërmjet atomeve qofte të njëjta apo të ndryshme që bën të mundshme formimin e një molekule quhet lidhje kimike. Ekzistojnë tri lloje te lidhjeve kimike : lidhja jonike, lidhja kovalente, lidhja kovalente polare. Jonet janë grimca te atomeve ose te molekulave me ngarkesa elektrike te kundërta : katione dhe anione. Kationet janë pozitive, anionet janë negative. 1.Lidhja jonike është lidhje kimike ku te kjo lidhje behet pranimi dhe lëshimi të elektronet elementet jonizohen ne jone ne ngarkesa të kundërta. Kjo lidhje zhvillohet ne mes metaleve dhe jometaleve. P. sh natriumi me klorin. 2.Lidhja kovalente është lidhje kimike ku tek kjo nuk behet as lëshimi e as pranimi i elektroneve, por tek kjo lidhje behet formimi i çiftit elektronik. Kjo lidhje zhvillohet ne mes atomeve te elementeve te njëjta. 3.Lidhja kovalente polare është lidhje kimike ku tek kjo behet formimi i çiftit elektronik ne mes te atomeve te llojeve te ndryshme ku te dyja atomet duhen te jene jometale.

Valenca[redakto | redakto tekstin burimor]

Aftesia e atomit te nje elementi,qe te lidhet me nje numer te caktuar atomesh te nje elementi tjeret quhet valenca e tij. valenca e nje elementi paraqitet me nje numer romak i cili shenohet ne kllapa pas emrit te elementit .Valenca e nje elementi percaktohet, duke e krahasuar me valencen e hidrogjenit. hidrogjeni ka valencen (1).Valenca e  nje elementi eshe numer qe tregon me sa atome te hidrogjenit mund te lidhet nje atom , ose sa atome te hidrogjenit mund te zevendesoje nje atom i ketij elementi. 

Aftesia e atomit te nje elementi,qe te lidhet me nje numer te caktuar atomesh te nje elementi tjeret quhet valenca e tij. valenca e nje elementi paraqitet me nje numer romak i cili shenohet ne kllapa pas emrit te elementit .Valenca e nje elementi percaktohet, duke e krahasuar me valencen e hidrogjenit. hidrogjeni ka valencen (1).Valenca e nje elementi eshe numer qe tregon me sa atome te hidrogjenit mund te lidhet nje atom , ose sa atome te hidrogjenit mund te zevendesoje nje atom i ketij elementi.

Pershembull : HC1 : pasiqe atomi i klorit eshte i lidhur me nje atom te hidrogjenit ateher klori eshet nje valent (1). H2O : pasiqe atomi i oksigjenit eshte i lidhur me dy atome te hidrogjenit ateher oksigjeni edhte dy valent (2) NH3 : pasiqe atomi i azotit eshte i lidhur me tri atome te hidrogjenit ateher azoti eshe tre valent (3) CH4 : pasiqe atomi i karbonit eshte i lidhur per kater atome te hidrogjenit ateher karboni eshte valent (4) Valenca e nje elementi varet nga numri i elektroneve te shtreses se jashtme te atomit. Per kete arsye keto elektrone quhen elektrone valencore

Disosimi elektrolik[redakto | redakto tekstin burimor]

Me fjalën disosim kuptojmë substancat qe ne tretësire e përqafojnë RR. E ndahen në jonë pozitive dhe negative.